Keneler insan ve hayvanlar için en tehlikeli dış parazitlerdendir.  Literatür bilgisine göre ; Dünyada 900 civarında , ülkemizde ise 46 çeşit kene türü bulunmaktadır. Hayvancılık ile uğraşanlar keneleri bilirler.  Hayvancılıkla uğraşmayanların ise, “Kırım Kongo Kanamalı Ateşi”  ile keneler gündemlerine girdi.   Özellikle İç Karadeniz bölgesinde kenenin bulaştırdığı bu hastalık yüzünden vatandaşlarımızı yitirdik.  Keneler insanlara bu virüsü bulaştırdıkları gibi, hayvanlara da çok sayıda virüs, bakteri ve protozoon bulaştırırlar.

Keneler kan sever.   Kan emerek yaşarlar.   Salyalarında nörotoksik etkili, yani sinir sistemine zarar veren zehirli bileşikler bulundurdukları için kene felcine, kene zehirlenmesine sebep olurlar. Strese, alerjiye, iştahsızlığa sebep olabilecekleri gibi, çok sayıda olduklarında şiddetli kansızlığa da yol açabilirler.    Bir kene kendi ağırlığının 200 – 300 katı kan emebilir.    Kene istilası ne kadar büyük boyuttaysa kansızlık o kadar şiddetli olur. Kenelerin büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda yaptıkları en büyük zarar vektörlük işlevleridir.     Naklettikleri hastalıklar;  Babesiosis (kırçan,ağrıma) , Anaplasmosis ve Theileriosis( zehirli  sıtma ) gibi protozoon etkenli kan paraziti hastalıklarıdır.    Ayrıca;  koyunların yavru atmasına sebep olan bir zoonozun, Coxiellosisin etkenini de naklederler.

Kan parazitlerinden biri olan Babesia etkeni kan işeme ile karakterize, yüksek ateşle seyreden bir hastalığa sebep olur.Anaplasmosis ve Theileriosis hastalıkları ise şiddetli anemi        (kansızlık )ile kendini gösterir.Theileriosis hastalığının aşısı vardır.Adı geçen hastalıkların tümünün tedavisi mümkündür. Theileriosis aşısının şubat ayında yapılması gerekir. Kenelerle mücadele hem doğrudan verdikleri zararların hem de naklettikleri hastalıkların önlenmesi için yılda iki kez mutlaka yapılmalıdır. Kene mücadelesinde en önemli yerin barınaklar olduğu unutulmamalı, ilkbahar ve sonbaharda kene mücadelesi yapılmalı, ihmal edilmeden düzenli olarak sürdürülmelidir.  Hayvanların üzerine yapışan keneler için sırt çizgisi boyunca, enseden kuyruğa kadar dökülerek kullanılan ilaçlar tercih edilmektedir. Keneleri öldüren ve uzun süre uzak tutan bu ilaçlar başarıyla kullanılmaktadır.   Ayrıca;  enjeksiyon ve banyo tarzında uygulanan ilaçlar da vardır.