İnülin  hindiba (Radika) bitkisinin kökünden elde edilen bir prebiyotiktir.   İnsan gıdalarına ve hayvan yemlerine katılması ile gayet yararlı sonuçlar elde edilir.

Probiyotikler bağırsaklarda bulunan yararlı bakteriler, prebiyotikler ise bu yararlı bakterileri besleyen gıdalardır.  Prebiyotiklerle yararlı bakterilerin çoğalması, zararlı bakterilerin ise üremelerinin engellenmesi sağlanmış olur.

İnulin bir prebiyotik liftir.  Farklı sayıda zincirler halinde birleşmiş fruktoz moleküllerinin oluşturduğu polisakkarit veya oligosakkarittir.  Kısaca fruktan olarak tanımlayabiliriz.  En çok hindiba (radika) kökünde bulunur.  Ayrıca; kuşkonmaz, enginar, yer elması, sarımsak, soğan gibi bitkiler de İnulin içerir.

İnulin insan hekimliğinde gıda katkısı olarak, aynı zamanda gıda sanayiinde  çeşitli amaçlarla kullanılır.  İnsanlarda şifalı bitki özü olarak kullanılan İnülin’in kötü kolesterolü ve trigliseridi düşürdüğü, osteoporoz hastalığını önlediği, kalp-damar hastalığı riskini azalttığı, kalsiyum, çinko, magnezyum gibi minerallerin emilimini ve yararlanımını arttırdığı, kolon kanserlerinin önlenmesinde yararlı olduğu, kabızlığı önlediği bilinmektedir.  Ayrıca; şişkinlik önleyici, sindirim kolaylaştırıcı etkileri de vardır.

İlk olarak; ülkemizde andız otu veya andız kökü olarak bilinen İnula helenium bitkisinden 19 uncu yüzyıl başlarında elde edilmiş ve İnulin ismini buradan almıştır.

İnulin hayvan besleme konusunda da büyük yararlar sağlamaktadır.  Başlıca yararlı etkisi ketosis hastalığını önlemesidir.

Buzağıların büyümesi ve bağırsak sağlığı için çok yararlıdır.  Hayvanlarda gelişmeyi, yemden yararlanmayı, et ve süt üretiminde artışı sağlar.  İşkembede oluşan ve geviş getirenlerin enerjisini sağlayan uçucu yağ asitlerinin oluşumunu arttırır.  Açığa çıkan amonyak oluşumunu azaltır.  Yine insanlarda olduğu gibi, bağırsaklardaki yararlı bakterilerin çoğalmasını, zararlı bakterilerin azalmasını sağlar.  Lohusa ineklere verilmesi hızlı canlı ağırlık kaybını önler ve ketosisi önleyici etki yapar.  Gebeliğin son döneminde koyunlara verilmesi gebelik toksemisinin önlenmesi yönünden yararlıdır. Karaciğeri koruyucu etkisi vardır.  Gebeliğin son döneminde ineklerin yemlerine katılırsa ağız sütünün kalitesini yükseltir.  Verdiği enerji ile lohusa ineklerdeki ani zayıflamayı önler ve en kısa sürede tekrar kızgınlık göstermelerini sağlar.