Soru:  Kolay buzağılama özelliği kanıtlanmış boğaların spermalarıyla tohumlanmış düve veya ineklerin bazen güç doğum yaptıkları gözleniyor.  Güç doğum ile düve ya da ineklerin beslenmesi arasında bir ilişki var mıdır?

Yanıt: Türkiye’deki sütçü sığır işletmelerindeki idare koşulları ile ilgili durumları bildiğimden bu sorunun rumende emilmeyen fazla proteinle yemleme ile ilgili olduğunu düşünmüyorum.  Laktasyon dönemindeki rasyondaki yem hammaddelerini incelemeden önce, aşağıdaki hususların kontrol edilmesini öneriyorum:

1-Kuru dönem süreci ne kadardır? Kuru dönemde hangi yemler veriliyor?  Kuru dönem rasyonundaki protein miktarı ne kadardır?  Mineral dengesi,  özellikle de Ca, P ve Mg seviyeleri kontrol edilmelidir.  Kuru dönemin başında fazla kalsiyum verilmesi veya kuru dönemin çok uzun olması, zayıf kasılmalara neden olarak güç doğumlara yol açmaktadır.

2-Doğum süreci, usulüne uygun olarak takip edilmekte midir?  Çoğu zaman çiftlik sahibi sabırsız davranmakta ve doğuma erken müdahale etmektedir.  Müdahale ettiği için de doğuma “güç  doğum”  denmektedir.

3-Güç doğumların gerçek sayısı nedir?  Örneğin; %7 güç doğum özelliği olan bir boğanın,  %7 oranında güç doğuma neden olacağını unutmamak gerekir.

Güç doğum ile ilgili problemlerin, laktasyon dönemindeki yemleme ile ilgili değil, yukarda bahsedilen nedenlerden olması daha muhtemeldir.

Yanıtlayan : Lindell Whitelock, WWS Teknik Koordinatörü