– Sürüyü sürekli gözle
– Gözün hayvanların üzerinde olsun
– Gözlemekten vazgeçme
– Kızgınlığı gözle
– Vücut skorunu gözle
– Yemleme esnasında yemliğe gelişi gözle
– Yemliği gözle
– İneğin yatıp yatmadığını gözle
– İnekleri geviş getirirken gözle
– Geviş getirenlerin oranını gözle
– Doğum sonrası en az 15 gün gözle
– Hayvanı yürürken gözle
– Hayvanların derisini, tüylerini gözle
– Hayvanların yüzüne, gözüne bak, dikkat et
– Yemlik boş mu, dolu mu gözle
– Yenmeyen kısımları gözle
– Kaba yemin partikül büyüklüğünü gözle
– Suluğu gözle
– Dışkıyı gözle her türlü kaydı tut ve gözle 
– Doğumu takip eden beşinci günde sütteki somatik hücre sayısını
kontrol et ve gözle
– Doğumu takip eden beşinci günde süt verimini tespit et ve gözle
– Kızgınlığı kontrol ederken ikincil belirtileri de gözle
– Pedometre, aktimetre ile hareketler izlense bile, ikincil belirtileri
yine gözle
– Masrafları kontrol et ve gözle
– Düvelerin gelişimini gözle
– Her şeyi sistemli yap, zamanında yap, zamanında gözle
– Buzağıların ağız sütü alıp almadıklarını gözle
– Göğüs ölçerle ölçerek veya tartarak büyümeyi gözle
– Buzağı ve düvelerin gelişimini gözle
– Buzağıların buzağı maması, kuru yonca, buzağı başlangıç
yemi tüketimini gözle
– Buzağıların solunumunu gözle
– Buzağıların göz çukurlarını kontrol et
– Buzağıların dışkılarını, rengini, kıvamını gözle
– Doğumu takip eden günlerde vücut ısısını, iştahını, hareket,
halsizlik gibi belirtileri, bakışları gözle
– İneklerin laktasyon ( süt verimi ) eğrilerini yap ve gözle
– Sürüdeki hastalıkları istatistiksel olarak gözle
– Kızgınlık takibi yaparken her gün aynı saatlerde gözle 
– Tohumlama tarihini yaz. 3 hafta sonra o inekleri tekrar gözle
– Döl tutma konusunda;
boş kalan günlerini
iki doğum arasındaki günleri not ederek, gözle
– İneklerin pik seviyesini ne kadar zamanda çıktıklarını, ne kadar
pik seviyesini muhafaza ettiklerini not ederek, gözle
– İneklerin ayak-bacak ve meme yapılarını gözle
– İneklerin sürüde kaldıkları süreyi not et ve gözle
– Doğum sonrası zayıflamayı, ne kadar sürdüğünü gözle
– Kurudaki ineklerin şişmanlayıp, şişmanlamadıklarını gözle
– Memeden çıkan ilk süt damlacığını gözle
– Süt proteinini, süt yağını belli aralıklarla tahlil ettir, not tut ve gözle
– Kuruya aldıktan sonra, takip eden günlerde ineklerin memelerini gözle
– Mastitis olduğunda mikrobik tahlil yaptır, not et ve gözle
– Sağımcıları gözle, sağımın nasıl yapıldığını, kurallara uyulup
uyulmadığını gözle