Süt sığırcılığı ile ilgilenen bir çiftlikte veteriner hekim olarak çalışanların bakış açıları serbest klinik hekimlerinden tamamen farklı olmalıdır.

Serbest klinik çalışması yapan veteriner hekim çoğunlukla sonuçta oluşmuş bir vakaya müdahale eder.  Geçmişte alınmamış önlemler, yapılmış ihmaller hayvanın hasta olması sonucunu doğurmuştur ve klinik yapan hekim sonuçtaki hastalıkla karşı karşıya kalmıştır.  Tedavi etmek, çoğunlukla antibiyotik kullanmak tek seçenek halindedir.  Çünkü koruyucu hekimlik yapılmamış, durum tedavi gerektiren bir hal almış, hekim tedavi amacıyla davet edilmiştir.

Süt sığırcılığı yapan işletmelerde ise tedavi en son seçenek olup, veteriner hekimin bakış açısını koruyucu hekimlik yönüne çevirmesini gerektirir.

Bazı örneklerle açıklayacak olursa, güç doğum klinik bakış açısıyla bir doğum ve jinekoloji vakasıdır.  Hâlbuki;  güç doğum aslında suni tohumlamada kullanılan boğa seçimiyle ilgilidir.  Belki de metabolik konuların, bakım ve beslemenin sonucu ortaya çıkmıştır.

Uterus prolapsusu, sonun atılamaması, abomasumun yer değiştirmesi, metritis, döl tutmama, mastitis gibi problemler, metabolik hastalıklar veya sürü yönetimini ilgilendiren hastalıklar olarak değerlendirilmelidir.  Klinik açıdan bakıldığında ise bunlar jinekolojik veya abomasumun yer değiştirmemesinin tedavisinde olduğu gibi cerrahi vaka olarak değerlendirilir.

Topallık sonuç olarak cerrahi bir müdahaleyi gerektirse de, geriye doğru giderek, yapıcı nedenleri gözden geçirdiğimizde bir metabolik hastalık ya da sürü yönetimindeki zayıflık olarak karşımıza çıkar.

Diğer yandan, çiftliklerde antibiyotik kullanılan olayları araştırırsak, arkasında yine sürü yönetimi hatalarının, stresi yönetmedeki başarısızlıkların, koruyucu hekimlik ve biyo güvenlik ihmallerinin olduğunu görürüz.

Örnek olarak solunum yolu enfeksiyonları veya şap hastalığı bu grupta yer alabilir.

Başka bir hata, ihmal veya bilgisizlik göstergesi ise kayıt sisteminde ortaya çıkar.  Kayıt sisteminin doğru olması, birçok yararının yanı sıra dönemsel istatistiklerle bize yapılan hatalar yönünde birçok ipucu verir.  Örnek olarak; mecburi sürüden çıkarma vakalarının 6 aylık ya da yıllık dökümü eksik kalınan noktaları göze batacak şekilde ortaya koyar.

Sonuç olarak, serbest klinik yapan bir veteriner hekimden çok daha farklı bakış açısı gerektiren çiftlik veteriner hekimliğinin, eğitimden başlamak suretiyle, yapıcı sebepleri önleyici tarzda ele alınması şarttır.