Soru:
Çiftliğimde mastitis olaylarıyla başa çıkamıyorum. Neler yapmam gerekir?

Cevap:
1-) Kuru dönemdeki inekler çiftliğin en temiz yerinde barındırılmalıdır.  Söz konusu barınakta kuru gübre üzerinde barındırılmakta olan inekler için temiz ve kuru altlık kullanılmalıdır.  Yaklaşık 10 cm uzunluğunda, temiz sap, altlık olarak ineklerin yattıkları yerlere konulmalı ve her gün değiştirilmelidir.  Çalıştığım pek çok çiftlik, her gün sapın yenisi ile değiştirilmesi için gereken işçilik ve sapın maliyetini göz önünde tutarak inekleri kuru gübre üzerinde barındırmaktan vazgeçmiştir.

2-) Tüm süt sığırcılığı işletmelerinde kuru dönem tedavi programı mutlaka uygulanmalıdır.  İnekler kuruya alınırken, her ineğe kuru dönem için hazırlanmış özel preparatlar her meme lobuna ayrı olmak üzere uygulanmalıdır.  İnekler gübre üzerinde yattıkları için, piyasada mevcut ise, meme başını mühürleyen preparatlar da kullanılması yerinde olur.

3-) Çiftlikte mastitis bir sorun olduğu için lohusa inek programının bir parçası olarak inekler tek tek taranmalı (süt tahlili) ve hangi ineklerde mastitisin olduğu erken bir şekilde tespit edilmelidir.  Bu uygulama, lohusa takip programına ilave edilmesi gereken bir adımdır.

4-) Ayrıca tank sütünden örnek alınarak, numune süt mikrobiyolojisinde uzmanlaşmış bir laboratuara gönderilmeli ve tam olarak hangi patojenin soruna neden olduğu tespit edilmelidir.

5-) Eğer tank sütünde bulaşıcı patojen etkenler tespit edilir ise sürüye bir aşılama programı uygulayarak sürüdeki hastalık etkenini uzaklaştırma yoluna gidilebilir.  Tekrar vurgulamak isterim ki en önemli husus ineklere temiz ve kuru ortamın temin edilmesinin gerekliliğidir.  Ne yazık ki bu çiftlikte bu tip bir ortam ineklere sağlanamamıştır.

Lindell Whitelock
Teknik Danışman
World Wide Sires