İşletmedeki Mastitisli ineklerde  Staphylococcus aureus, Streptococcus,  Corynebacterium, E.coli etkenleri çıktığında Mastitis uzmanı Dr A.Johnson’un önerileri aşağıdaki gibidir:

Her ineğin sütünden kültür yapılmalıdır. Staphylococcus aureus bulunan inekler diğer ineklerden ayrı tutulmalıdır. Bu inekler sürüden çıkarılmalı veya en son sağılmalıdır. Bu inekleri ayırabilmek için ayak bileklerine bant takılmalıdır. Staphylococcus enfeksiyonu olan bu inekler sağıldıktan sonra sağım başlık ünitesi iyice yıkandıktan sonra dezenfekte edilmelidir.  Bu ineklerin çoğu tedavi edilemez ve bu meme iltihabı bulaşıcıdır.   Hem sağım ünitesi hem de sağımcının elleri bu inekler sağıldıktan sonra yıkanıp dezenfekte edilmelidir.

Streptococcus agalactiae çıkan ineklerin tümü sürüden ayrılmalı ve tedavi edilmelidir.  Tedavi bittikten 7 gün sonra kültür yapılmalı, pozitif olanlar tekrar tedavi edilmelidir. Sonra üçüncü kez sütünden kültür yapılmalıdır. Tekrar pozitif çıkan inekler sürüden çıkarılmalıdır.

–        Diğer Streptococcus türleri olan vakaları 5 gün boyunca tedavi edin.

–        Staphylococcus aureus dışındaki Staphylococcus türlerine 3 gün tedavi uygulayın.

–        Corynebacterium vakaları 3 gün tedavi edilir.

Bu etkenlerin meme iltihabına yol açtığı  işletmede çok iyi bir sağım tekniği uygulanmalı ve yüksek kalitede % 1’lik iyotlu son daldırma kullanılarak meme başları tamamen kaplanmalıdır. Ön daldırma da iyotlu ya da klorheksidinli dezenfektanla yapılmalıdır.

Her lohusa inek sağmal sürüye katılmadan önce mutlaka sütünden kültür yapılmalıdır. Pozitif çıkanlara yukarıda tavsiye edilen tedaviler uygulanmalıdır.

E.coli Mastitis olan ineklerde tedavi önerileri:

İneğin durumuna göre karar verilir.  Eğer sistemik olarak hasta (ateşi çıkmış) veya toksik durumda ise serum bağlanabilir, antienflamatuvar ilaçlar veya memedeki şişliği indirmek için steroidler verilebilir.  Eğer ineğin genel durumu kötü değil ise sütü normalleşene kadar hasta barınağında tutulmalı, sıklıkla meme boşaltılmalıdır.  Dışarıdan naneli meme ilacı da uygulanabilir.  Antibiyotik veya antienflamatuvar ilaçlar nadiren fayda sağlar.