Choline: Choline B kompleks grubu, suda eriyen vitaminlerdendir. Asetilkolin oluşmasında gereklidir. Fosfolipidlerin molekül yapısının bir parçası olarak vücut yağlarının mobilizasyonu ile görevlidir. İneklerde normal koşullarda rumen protozoaları tarafından sentezlenir. Ruminantların stresli dönemlerinde, özellikle gebeliğin son, laktasyonun ilk döneminde dışarıdan yeme katılmasına ihtiyaç vardır. Choline yağ metabolizması için yaşamsaldır. İneklerde eksikliğinde ketosis ve yağlı karaciğer hastalığı gibi sağlık riskleri ortaya çıkar. Buzağılarda eksikliğinde kas zayıflığı , karaciğerde yağ infiltrasyonu ve böbrek kanamaları görülür. Yemlere Choline katılması besi danalarında performans arttırıcı olarak etki gösterir.

Niacin: (Amide formu: Nicotinamide) Bazı literatürlerde B3 vitamini veya vitamin PP olarak geçer. NAD (nicotinamide adenine dinucleotide) ve NADP (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate) ismi verilen iki çok önemli koenzimin yapısında yer alır. Karbonhidrat, lipid, aminosit metabolizmalarında rol oynar. Vücutta kortizon, thyroxine, insulin, östrojen, progesteron, testesteron gibi hormonların üretilmesi için gereklidir. Mikrobiyal protein sentezini arttırır. Vücut yağları ve keton cisimciklerinin yıkımlanmasında büyük rol oynadığı gibi, keton cisimciklerinin oluşumunu önler. İneklerde süt verimini arttırdığı gibi süt yağını ve süt proteinini de arttıran bir etki gösterir.

İneklerde gebeliğin son döneminde ve laktasyonun başlangıcında yemlere katılması çok yararlıdır. Ketosis ve yağlı karaciğer hastalığında koruyucu ve aynı zamanda tedavi edici olarak etkilidir. Yapılan çalışmalarda ineklerin laktasyon performansını desteklediği ispatlanmıştır.

Doğumdan önce yağlanmış (şişman) ineklerde doğum sonrasında, laktasyonun ilk döneminde süt üretimine bağlı olarak oluşan enerji açığı sebebiyle, yağların ani metabolizasyonuna bağlı olarak oluşabilecek yağlı karaciğer ve ketosis problemlerini önler.

Buzağıların sütten kesilmesinden hemen önce ve ishal geçirmiş buzağılarda kullanılması çok yararlıdır.