Buzağıların ani ve aşırı miktarda su içmelerinden kaynaklanan bir hastalıktır.  Uzun süre önünde su olmayan, susamış dana ve buzağıların birdenbire, çok miktarda su içmeleri “su zehirlenmesi” ne sebep olur.

Buzağıların sütten kesme döneminde bu duruma daha sık rastlanılır.

Sorunun en önemli belirtisi kan işeme’dir.

Aşırı su içen buzağı ve danalarda soğuk hava, soğuk su gibi etmenler hastalığın belirtilerinin şiddetlenmesine yol açar.

Kan işeme ile birlikte vücut ısısı düşer, nabız, solunum hızlanır ve yüzlek bir hal alır.

Burnun her iki deliğinden köpüklü akıntı gelir.

Salya akıntısı, sık işeme, titreme, kasılma, halsizlik, boynun arkaya veya yana doğru kasılması görülebilecek diğer belirtilerdir.

Hastalık elektrolit dengesizliği (mineral tuzlarının kaybı), alyuvarların parçalanması, aşırı kansızlık, durgunluk, yatar pozisyon ve bunlara bağlı olarak ölüm ile sonuçlanabilir.

Su zehirlenmesinde belirgin olarak tuz (sodyum ve klorür) kaybı söz konusu olacağından sinirsel belirtiler öne çıkar.  Böbrek ve karaciğerde bozukluklar, akciğer ve beyinde ödem söz konusu olur.

Karnın genişlemesi ve gergin bir hal alması belirgindir.

 

Kan işeme Babesiosis ve Leptospirosis hastalıkları ile karışabilir.  Bu yüzden buzağı ve danalarda görülen kan işemelerde “su zehirlenmesi”nin akılda bulundurulması yerinde olur.  Çünkü erken müdahale ile ölümler önlenebileceği gibi, tedavi de kolaylıkla yapılabilir.

Aşırı tuz kaybı ve ödemler olduğu için tedavi bu yönde sürdürülür.

Tuzlu serum ve idrar söktürücü ilaçlar ile tedavisi mümkündür.

Ayrıca veteriner hekimin gerekli göreceği destek tedavileri ile olumlu sonuç alınır.

Şüpheli hallerde ilk iş olarak dana ya da buzağıların önlerinden su kaldırılır. Suya ulaşımları engellenir.

Kan işeme ile karşılaşıldığında böyle bir sorun olabileceğini bilmek, babesiosis ve leptospirosis dışında da kan işeme olabileceğini akılda tutmak yararlı olur.

Çünkü başka hastalıklarla ilgili olarak oyalanıp, zaman kaybedildiğinde beyin, böbrek, karaciğer, akciğer bozuklukları şiddetlenir ve durum buzağı kaybı ile sonuçlanabilir.