Buzağıların sağlığı, doğal olarak, öncelikle sahiplerini ilgilendirir.  Ancak; “Buzağılar ölmesin” dediğimizde birçok sektör bu konuda işin içerisindedir.

Buzağı sağlığı, tabii ki, kuzu ve oğlakların sağlığı, ülkemiz ve tek tek işletmeler için büyük önem taşımaktadır.

Buzağı kayıplarını önlememiz şarttır.  İki önemli nokta ile başlayalım.  İlki Tarım Bakanlığımızın yaptığı çalışmalardır.  “Buzağılar ölmesin” sloganıyla başlatılan aşılama çalışmalarının yanısıra şap hastalığı, brusellosis gibi buzağı kayıplarına yol açan sorunlarla Bakanlık ilgilenmektedir.  Fakat asıl görev işletme sahiplerine düşmektedir.

Bu yüzden işletme sahiplerinin ve eğer varsa, işletmede çalışan bakıcıların bilinçli, bilgili, eğitimli olmaları gerekir.

Veteriner hekimler koruyucu hekimlikte ve tedavide olduğu gibi eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarında da rol almaktadırlar.

Aşı ithalatçıları ve üreticileri buzağıların sağlıkları için en önemli sektör paydaşlarıdır.

İlaç üreticileri ve ithalatçıları da öyle.

Barınakların doğru yapılması, uygun havalandırma, kuru ve temiz ilkesine uygun barınaklar buzağı sağlığı için vazgeçilmez unsurlardır.

Öyleyse; bu konularla ilgili, dizayn edenden, havalandırma işlerini yapanlara kadar, buzağı boksu imalatı yapandan, altlık materyali satana kadar herkes buzağı sağlığı ile ilgilidir.

Buzağı sağlığı laboratuvar malzemesi satanları bile ilgilendirir.  Örneğin; ağız sütü kalitesi için Kolostrometre (Dansimetre)satanlar buzağı sağlığına hizmet etmiş olurlar.

Buzağı maması, yem ve yem katkı maddeleri ile ilgili sektörler “Buzağılar ölmesin” sloganının en önemli destekçileridir.

Dezenfektan, temizlik malzemeleri sektörü de aynı yönde hizmet veren en önemli sektördür.

Mama kabı, emzirme kapları, biberonlar buzağılar için önemlidir.

Görüldüğü gibi “Buzağılar ölmesin” dediğimizde, birçok sektöre görev düşmektedir.

Barınağıyla, beslemesiyle, aşılamasıyla, tedavisiyle, koruyucu desteklerle buzağı sağlığında görev alan bu sektörlerin çalışanları işlerini doğru, eksiksiz, zamanında yaparlarsa, buzağı kayıplarımız en düşük seviyeye inecektir.

Böylece işletmeler ve ülkemiz kazançlı, sürdürülebilir hayvancılık için ilk adımı atmış olacaktır.

Daha iyi düveler, daha iyi besi danaları ve bol hayvan materyali için birçok sektörün elele vermesi başlıca ihtiyacımızdır.