Buzağılarda nefes alıp verme zorluğu, dilde, yanakların iç kısmında, gırtlakta, yutakta, soluk
borusunda ödem ve ülserlerle kendini gösteren bir hastalıktır.
Hırıltılı solunum, buzağının soluğunu rahatlatmak amacıyla boynunu ileriye doğru uzatması
tipik belirtilerdir. Buzağının nefesi çok kötü kokar, nefes alıp verirken ıslık sesi duyulur.
Hastalık etkeni Fusobacterium necrophorum adı verilen bir bakteridir. Eskiden
Spherophorus necrophorus denilen bu mikroorganizma buzağıların difteri hastalığı dışında,
meme deliklerinde kabuklanma, ayak çürüğü, karaciğer apsesi gibi hastalıklarda da karşımıza
çıkar. Bu mikroorganizma diğer hayvanlarda, örneğin; yabani geviş getirenlerde, özellikle
geyiklerde de hastalık yaptığı gibi, atlarda da hastalığa sebep olabilir. Fusobacterium
ailesinden benzer mikroplar insanlarda da hastalık yapan bir etkendir.
Buzağı difterisinin hazırlayıcı sebepleri arasında hap yutturma sondalarının yanlış kullanımı
ile ağız ve dilde yaralanma, aşırı sert yapıda kaba yemlerle ağız, yanak ve dilde sıyrıklar
sayılabilir. Ancak; en çok görüldüğü zaman dilimi azı dişlerinin çıktığı günlerdir.
Mikroorganizma azı dişinin çıkmak üzere dişetini patlattığı günlerde o bölgeye yerleşiyor.
Buzağı difterisi hijyenik koşulların iyi olmadığı, mama kaplarının, kovaların iyi
temizlenemediği durumlarda hızla yayılabilir. Tedavisinde gecikme olan buzağılar 2-7 gün
içerisinde ölürler.
Buzağılarda difteri 2 şekilde görülebilir. Ağızda ve yutakta. Ayırıcı tanıda; hastalık ağızda
yabancı cisim, ağız yangısı (Stomatitis) solunum yolu enfeksiyonu ve şap hastalığı ile
karıştırılabilir. Hastalık çoğunlukla ikincil problemlerle kombine olur. Yutma bozukluğu
yüzünden yutak bölgesinde biriken akıntıların akciğere kaçması en önemli komplikasyondur.
Bu durumda hastalık aspiration pneumonisi olarak karşımıza çıkar ve ölümcül bir hal alır.
Erken teşhis ve tedavi iyi sonuçlar verebilir. Geciktikçe tedavi şansı azalır. Hastalığın
antibiyotik ve antiinflamatuvar (yangı giderici) kombinasyonlarıyla tedavisi mümkündür.
Hastalıktan buzağıları korumanın yolu temizlik, dezenfeksiyon kurallarına tam uyulmasından
geçer.
Hijyenik koşullar iyice gözden geçirilmeli, eksik ve ihmaller düzeltilmelidir.
İlk hasta olan buzağı derhal diğerlerinden ayrılmalı, tedaviye hızlı şekilde başlanmalıdır.
Hastalık zatürre ( pneumoni) ile karışabilir veya birlikte seyredebilir. O sebeple buzağılar
mutlaka düzenli olarak gözlenmelidir