Blonde de Aquitane etçi bir sığır ırkıdır. Dilimize “Akitanya Sarısı” olarak tercüme edebiliriz.  Fransa’nın güneybatı bölgesinde, İspanya sınırına yakın bölgesinde Pirene dağlarından ve Garonne vadisinden köken almış olan bu ırk, Fransa’daki besi sığırları arasında üçüncü sırada yer alır.  Şarole, Limousin ırklarının ardından sayısal olarak üçüncü sırada bulunan Akitanya Sarısı birçok iyi özelliği bünyesinde barındıran bir ırktır.  Yağsız et, yüksek büyüme hızı, yumuşak başlılık, kolay doğum, yüksek randıman, düşük kemik oranı, değerli et kısımlarının büyük olması, çevreye uyum sağlama yeteneği bu ırkın başlıca üstün yanlarıdır.  Kolay doğan, ince uzun yapılı buzağılar hızla büyürler.  Yemden yararlanma oranı, yani yemi ete çevirme yeteneği çok iyi olup, randıman %70 civarındadır.  Kemik oranının düşük olması dolayısıyla kasapların çok sevdiği bir ırktır.  İneklerinin annelik yeteneği çok belirgindir.  Soğuk bölgelerden köken alan bir ırk olmakla birlikte sıcak bölgelere de gayet hızla uyum sağlar.
Blonde de Aquitane kısa tüylü, sarı renklidir.  Ön kısmı, özellikle kaburga üstü çok kaslıdır.  Boynuzları açık renk, boynuz kaidesi kalındır.  Ancak boynuzsuz soyları da vardır.  Kanada’da boynuzsuz soylardan “Boynuzsuz Blonde de Aquitane” ırkı elde edilmiştir.

Fransa’dan ABD’ye, Kanada’ya ve İngiltere’ye götürülmüş, İngiltere’de British Blonde, yani Britanya Sarısı adı verilmiştir.

Buzağılar baş yapısı ve yuvarlak omuz yapısı sayesinde ve ineklerin pelvik bölgelerinin genişliği ile gayet kolay doğarlar.  Dişi buzağılar ortalama 36 kg, erkek buzağılar ortalama 38,5 kg doğum ağırlığına sahiptirler.  Düveleri 400 kg, inekleri 600 kg, boğaları 1000 kg ortalama ağırlığa gelirler.  Blonde de Aquitane ırkı inekler 860 kg’a, boğalar 1270 kg’a ulaşabilirler.

Yüksek döl verimli, uzun ömürlü olan bu ırk ortaçağdan beri Fransa’da bilinir ve hem iş, hem et amaçlı yetiştirilmiştir.

Eti yumuşak, gevrek, kas lifleri incedir.  Simmental, Şarole, Brahman, Brangus, Brown Swiss ırklarıyla ve Angus, Hereford gibi İngiliz ırklarıyla melezlendiğinde ideal besi danası olurlar.  Melezlemeler için uygun bir ırktır.  Melezlemelerde hızlı büyüme ve yüksek karkas kalitesi yönünden tamamlayıcılık söz konusudur.  Soğukta, sıcakta, nemli veya kuru ortamlarda uyum problemi olmadığından melezlemelerde aranan bir ırktır.

Sütten kesme ağırlığı yani 205-210 günlük ağırlığı ortalama 272 kg olup, düveler genellikle ilk doğumlarını 2 yaşındayken yapmış olurlar.  Yüzeysel yerleşmiş olan ter bezleri, sıcaklık stresine karşı önemli ölçüde dayanıklılık sağlar.   Blonde de Aquitane inekleri yavrularını rahatlıkla besleyecek miktarda süt verirler ve ayrıca süt ilavesine gerek duyulmaz.