Betakaroten sarıdan portakal rengine kadar değişik renklerde bitkilerin fotosentez için kullandığı bir pigment’tir.

Vücutta A vitamininin ön maddesi olarak kullanılır. Bu reaksiyon bağırsak duvarında ve karaciğerde oluşur. Betakaroten yağda erir. Kuvvetli antioksidandır. Flavonoidler içerir.

Betakarotenin immun sistemi uyarıcı etkisi bilinmektedir. Özellikle kışın doğan buzağılara direnç arttırıcı etkisi dolayısıyla yem katkısı olarak verilmesi önerilir. Meme dokusunda fagositöz aktivitesini arttırır. Polimorfonükleer lökositlerin ve makrofajların meme dokusunda fagositik aktivitelerini ve Staphylococcus aureusu öldürme yeteneklerini arttırdığı saptanmıştır.

Betakaroten LH salınımını arttırır. Luteal hücrelerin progesteron üretimini arttırıcı rol oynar. Bilindiği gibi Corpus Luteumun büyük bir bölümü betakarotenden oluşmaktadır. Plazma progesteron seviyesiyle Betakaroten seviyesi arasında pozitif bir ilişki olduğu yapılan çalışmalarda ortaya çıkmıştır. Bu durumda Betakarotenin gebelik ve östrus siklusu ile yakından ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Yine yapılan çalışmalarda sonun atılamaması, metritis ve kistik ovarium problemlerinin diğer eksikliklerle birlikte plazmaBetakaroten seviyesinin azlığıyla da ilgili olabileceği kanaatine varılmıştır. Betakaroten desteklemelerinin glutathione peroksidaz aktivitesini arttırdığı, dolayısıyla gebeliğe bağlı olarak oluşan serbest radikallerin negatif etkilerini önleyebileceği belirtilmiştir. Betakarotenin kanda kışın azaldığı, yazın ise daha yüksek seviyede olduğu tesbit edilmiştir. Bunun hayvanın yediği otlarla ilgili olarak doğallığı kabul edilmektedir. Yazın ise betakarotenin sıcaklık stresini önlediği, bu stres dolayısıyla problem olan gebe kalma oranındaki düşüklükleri giderdiği anlaşılmıştır. Literatür bilgilerine göre, Betakarotenin tek başına kullanılmasının istenen sonuçlara çok yarar sağlamayacağı, A, E ve D vitaminleriyle kombine olduğunda daha yararlı olacağı belirtilmiştir.

Özet olarak; A, D ve E vitaminleriyle birlikte desteklenen Betakarotenin yumurtlama, zigotun rahimde nidasyonu, embriyonun yaşam gücü yönünde pozitif etkileri olduğu, fertilite ve reprodüktif performansı arttırdığı gözlenmiştir.