GRAHAM besicilik ünitesi 30 bin baş kapasiteli, tamamen müşteri amaçlı besi yapan bir işletme. Büyük şehirlerde yaşayan bankacı, avukat, sigortacı, doktor ve benzeri işadamları çiftliklere yatırım yapıyorlar. Graham işletmesi bu yatırımcılar için uygun sığırları alıp, besliyor ve besi süresi sonunda kestiriyor. Elde edilen kârı ise kendilerine veriyor. Graham işletmesi bu işi yapan besi yerlerinden birisi. Teksas yaz aylarında sıcak olduğu için sıcağa dayanıklı olması bakımından özellikle Brahman ırkı ve melezleri tercih ediliyor. Ancak; besi yerinde her ırktan melezler mevcut. Yemlerin ise ana maddesini istimlenerek ezilmiş mısır pulcukları (Corn Flakes) oluşturuyor.