Özellik       h² (İrsiyet Derecesi)
Endam      0.42
Güç      0.31
Vücut Derinliği      0.37
Sütçülük Irkı Görünümü      0.29
Kalça Açısı      0.33
Kalça Genişliği      0.26
Arka Bacaklar, Yandan Görünüş      0.21
Arka Bacaklar, Arkadan Görünüş      0.11
Ayak Açısı      0.15
Ayak Bacak Skoru      0.17
Meme Lobu Ön Bağlantısı      0.29
Arka Meme Yüksekliği      0.28
Arka Meme Lob Genişliği      0.23
Meme Lob Ayrımı      0.24
Meme Lob Derinliği      0.28
Ön Meme Başı Yerleşimi      0.26
Meme Başı Uzunluğu      0.26
Final Skor      0.29

Lineer tip özellikler (Doğrusal değerler) dış görünüş ile ilgili özelliklerdir.

Tabloda görüldüğü gibi her lineer tip özelliğin farklı bir irsiyet derecesi (aktarılabilirliği) vardır. Örneğin; meme derinliğinin irsiyet derecesi ayak açısının irsiyet derecesine görebelirgin şekilde yüksektir. Sonuç olarak, yapılan bir suni tohumlama sonunda elde edilecek yeni neslin lineer tip özelliklerinde meme derinliği ile ilgili ortaya çıkışın ayak açısına göre daha yüksek bir derecede olmasını, yani sürüde bu yöndeki ıslahın daha çabuk sonuç vermesini bekleyebiliriz.

Özetle; irsiyet derecesi yüksek olan özellikler sürüde daha çabuk, irsiyet derecesi düşük olan özellikler sürüde daha geç ortaya çıkarlar. Örnek verirsek; suni tohumlama yöntemiyle sürünün endamını yükseltmek arka bacakların yapısını düzeltmekten daha kolay gerçekleşir.