YEMLEME İLE İLGİLİ HATA VE PROBLEMLER (Ocak 2011)
Yemleme Hataları (Özet)

Boş Yemlik
Konforsuzluk
-Ayakta duran inekler
-Sıcaklık stresi
-Serinletme

Enerji eksikliği

Protein fazlalığı

Rasyon (Kağıt üzerinde, İneğin önünde, İneğin yediği)

Yemlik önündeki alan

Yemlik konforu-Boynun geçtiği alan

Kaba yemin kalitesi
-Mixer vagon
( Yem karıştırma romörkü )
-İnceltilmiş kaba yem
-Küflenmiş kaba yem

Vücut kondisyonu

Sağım dönüşü dolu yemlik (Taze)

Un haline getirilmiş KESİF YEM

Aşırı miktarda tıkayıcı Kaba Yem ve Saman

Kaba yemin hasat ( biçim) zamanı

Su tüketimi

Geçiş dönemi yemlemesi ( Transition period)

Yemleme Hatalarına Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Problemler (Özet)

Ketosis

Döl Tutmama
-Enerji Noksanlığı
-Buzağılama Aralığı

Amonyak fazlalığı

Asidosis
– Süt yağı
-Topallık
– Selülolitik Bakteriler

Süt veriminde;
-Azalma
-Pik seviyesine çıkamama
-Pikte uzun süre kalamama

Güç Doğum
– Protein
– Büyük yavru

Abomasumun (Şirdenin) yer değiştirmesi

Kalsiyum – Gizli hipokalsemi
-Hipokalsemi

Metritis- Sonun atılamaması