Bina ve Barınaklarla ilgili Projeler:

Bu ziyaret esnasında yeni çiftlik kurma ile ilgili ziyaretler yapıldı, kişilerle görüşüldü. Türkiye’de hala çiftçiler ve idareciler tarafından süt sığırcılığı işletmesinin nasıl olması gerektiği konusunda anlaşılmamış hususlar bulunmaktadır. Türkiye’nin iklim koşullarına bağlı olarak çok ucuz bina/ barınaklar dizayn edilebilir. Ancak havalandırma ve soğutma sistemlerinin kurulması şarttır (gerekliliktir). Bu ülke için üzeri brandalı, kenarları tamamen açık barınaklar çok uygundur. Yapılan ziyaretlerde açıkça görülmektedir ki inekler hep dışarda yatarak barınakların içindeki konforun iyi olmadığını bize anlatmaktadırlar. Sıcak havanın etkisini inekler, biz insanlardan çok önce hissedip etkilenmektedirler. Türkiye’de ineklerin serin tutulması temin edildiğinde dölverimi etkinliği ve süt verimi ile ilgili faktörlerden birisi büyük oranda düzeltilmiş olacaktır.

Türkiye’de inekleri serin tutmanın en iyi yolu “buharlaştırmalı soğutma”dır. Bu da, ineklerin ıslatılması ve sonra ineklerin sıcaktan korunması için fanların kullanılarak havanın hareketinin sağlanıp ineklerin üzerinden sıcaklığın uzaklaştırılması demektir. Buharlaştırmalı soğutmada, ineğe 3-4 dakika su püskürtülür ve sonra 11-12 dakika boyunca da fanla serinletilir. Türkiye’de bu sistemin kullanılmasında olası bir kısıt, su kaynaklarının elverişli olmaması durumudur. Bu sistem önemli miktarda su gerektirmektedir, dolayısıyla kurulan her buharlaştırmalı soğutma sistemi, sıcaklık ve nem kontrolüne sahip olmalı ve sadece inekler için gerçekten ihtiyaç olduğunda devreye girmelidir.

Bir çok durumda gözden kaçırılan diğer bir mesele de çiftliklerde atıkların yok edilmesi ile ilgili çevresel konulardır. Bugünlerde atıkların yok edilmesi biraz önemseniyor olsa da sürü büyüklüğü arttıkça çevresel etkisi daha büyük bir sorun olacaktır. Yeni işletmeler dizayn edilirken bu sorun daha fazla göz önünde bulundurulmalıdır.

Çiftçilerle işletmeler hakkında konuşurken sık sık besi danalarının bakılma şartlarıyla süt inekçiliği arasında bağlantı kuruyorlar. Sütçü ineklerin çevresel gereksinimleri besi sığırlarından çok farklıdır, bu yüzden besi sığırlarına uygun olarak dizayn edilmiş bir işletme sütçü ineklere uygun olmayacaktır. Çiftçilere bu farklılıkları hatırlatmaya devam etmek önemlidir.

Ege Vet’e daha önce, ahırların (barınakların) büyüklüğü ve sütçü inek barınaklarının diğer özellikleri ile ilgili kılavuzlar sağlanmıştı. Bu dökümanların çevirisi yapılmalı ve potansiyel müşteriler yeni işletmeler kurmaktan söz ettiklerinde onlarla paylaşılmalıdır. İyi planlanmış barınaklar, sütçü ineklerde gelişmiş üretimi ilerletecek ve aynı zamanda çiftçiler için iyi bir finansal dönüş sağlayacaktır.