16 – 19 Temmuz 2009
Danışmanlık Raporu

Lindell Whitelock
Teknik Danışman
World Wide Sires

Türkiye’deki ziyaretim esnasında pek çok ineği gözlemledim.  Gittiğimiz her yerde çiftçiler karlılıktan şikayet etmekte idiler.  Ancak bu durum ineğin nasıl sevk ve idare edildiği ile ilgiliydi.  Türkiye’deki sütçü sığır işletmesi sahiplerine (çiftçiler) çiftliklerin karlılığını arttırmak için aşağıdaki anahtar noktaları takip etmeleri gerektiğini hatırlatmak gerekmektedir:

1. İneğin bulunduğu ortam çok önemlidir.  Yüksek sıcaklığın olduğu dönemlerde ineklerin serinletilmesi çok önemlidir.  Fanların ve duş sistemlerinin doğru bir şekilde monte edilerek ısı stresi olduğu zamanlarda ineklerin yem tüketmelerinin sürdürmelerini temin etmek şarttır.  İneklerin serin tutulması bir öncelik olarak değerlendirilmelidir.

2. İneklerin iyi bir performans göstermelerindeki anahtar iyi bir dölverimi programının olmasıdır.  Bu program, kuru dönemdeki sevk ve idare, geçiş dönemi inek idaresi, lohusa inek takip programı ve kızgınlık tespiti konularını kapsamaktadır.  Eğer çiftçi dölverimi üzerine odaklanır ise ineklerinin genel performansı ile ilgili büyük bir gelişme elde eder.

3. Yemleme idaresini sadece rasyon olarak düşünmemelidir. Yemlerin ineklere nasıl verildiği de ayrıca önemlidir.  İneklerin iyi performans vermelerini sağlamak için ineklerin vücut kondisyonunu, yem tüketimini ve besin maddeleri kompozisyonunu takip etmeleri gerekir.  Ziyaret ettiğimiz tüm çiftliklerde Toplam Miks Rasyon (TMR) sistemi mevcut olduğundan çiftçiler yem hammaddelerini satın alıp kendi konsantre yemlerini ekonomik olarak hazırlayabilir.  Hazır satın alınan konsantre yemlerin bileşiminde yem fabrikalarının yapmakta olduğu değişiklikleri bilmemiz mümkün değildir.  Bileşimindeki hammaddeleri bilemediğimiz konsantre yemleri satın alarak stoklamak kendi hazırlayacağımız toplam karma rasyondan daha pahalıya gelen bir uygulamadır.  Ayrıca, bileşimindeki hammaddeleri bilmediğimiz konsantre yemi kullanmak yemleme programında tutarlılık sağlamamaktadır.

4. Suyu unutmamak gerekir.  İneklerin önünde fazla miktarda temiz, taze suyun bulunmasını temin edin.  Ayrıca tüm inekler için suya ihtiyaçları olduğunda rahatça ulaşabilecekleri şekilde yeterli alan sağlayın.

5. Genetik kıymeti unutmayın.  Mevcut ekonomik koşullarda çiftçiler daha ucuz boğa sperması almaya eğilim göstermektedirler fakat bu durum gelecekteki sürünün kalitesinden ödün vermek anlamına gelmektedir.  Bir işletme için boğa sperması maliyeti, toplam operasyon bütçesinin çok küçük bir kısmını teşkil etmektedir.  Bu sebepten ucuz boğa sperması satın alarak sütçü endüstride yer alacak olan gelecekteki sürü kalitesinden ödün vermemelerini onlara hatırlatmalısınız.