Bazı çiftliklerin süt örneklerinin, tadıldıklarında hoş olmayan, kirli bir kokusu vardır.  Bu sorun daha çok kış aylarında meydana gelir.  Çoğunlukla, silaja benzeyen abzorbe olmuş bir koku gibidir.  İneklerin soludukları barınak kokulu hava, genellikle süte geçmektedir. 

Toz, toprak ve dışkı (gübre), sütte temiz olmayan bir kokuya neden olur. Bu sebepten, inekler ve çevreleri temiz tutulmalıdır.  Düzgün temizlenip dezenfekte edilmemiş bir sağım ekipmanı da bir faktör olabilir.

İnek memelerinin ve meme başlarının su ile yıkanması ve sonra kurulanmaması sütteki bu temiz olmayan kokuların başlıca nedenlerinden birisidir.  Memelerdeki nem/ıslaklık kesinlikle uzaklaştırılmalıdır.

Küçükten ortalamaya doğru büyüklükte olan çiftliklerde görülen ketozis hastalığı da bu temiz olmayan kokuya neden olur.  Bu koku ve tat, sütün geri çevrilmesine neden olur.

Sütteki temiz olmayan koku sonuçlarını engellemek için:
1. Barınak ve sağım odasındaki zemin, duvar ve tavanları makul bir şekilde temiz tutun.
2. Ahır kokularını elimine etmek için yeterli havalandırma temin edin.
3. Süt veren ineklerin meme, meme ucu tüylerini kesiniz.
4. İneklerin yatabileceği şekilde yeterli altlıkla döşenmiş padoklar temin edin.
5. Dezenfekte edici bir solüsyon ile memeyi ve meme ucunu sağımdan önce temizleyiniz ve sağım başlıklarını takmadan önce kurulayınız.
6. Tüm sağım ekipmanı ve süt muhafaza ekipmanlarını kullanım aralarında temizleyin ve dezenfekte ediniz.
7. Bazı durumlarda, ketozisli ineklerin sütünü kullanmamak gerekebilir.

Kaynak:  NMC/Udder Topics Vol. 31 No. 1, February 2008