Mutlu Sevinç, Abdullah Başoğlu,
Ahmet Semacan, İsmail Şen, Murat Boydak
(S.Ü. Veteriner Fakültesi)

Çalışma Özeti: Mastitisli sığırların önemli bir kısmında karaciğer yağlanmasının da belirlenmesi, hastalıkla karaciğer yağlanması arasında bir ilişkinin olduğu ve yağlanmanın derecesine bağlı olarak karaciğer fonksiyonlarında da bozukluklara yol açabileceği gözlendi. Bu nedenle postpartum mastitis tedavisinde, karaciğer yağlanmasının da göz önüne alınarak karaciğer koruyucu ve lipotropik etkili ilaçların kullanılmasının faydalı olacağı kanısına varıldı. (Hayvancılık Araştırma Dergisi (2002) 12, 2: 26-30)