Sütçü keçi ırklarından biri de Alpine (Alpin) keçisidir.  Fransa ve İsviçre Alplerinden köken alan Alpine ırkı keçilerin tarihsel gelişiminde, günümüzden 11-12 bin yıl önce şimdiki İran dağlarında yaşayan yaban keçilerinden, Bezoar veya Pasang (Pashang) keçilerinden orijin aldığı tahmin edilmektedir.

Alpin ırkı keçiler çok değişken renk ve desenlerde olabilirler.  En yaygın olanları geyik benzeri renkte, sırt çizgisi olan varyasyonlardır.  Ancak; 8 ayrı çeşit renk ve desende Alpin ırkı keçi olduğu bilinmektedir.  Bunlar içerisinde Kara surat, Kara ense, Beyaz ense,  benekli-alacalı gibi çeşitler mevcuttur.

Alpine ırkı keçiler boynuzlu ve sakallı olurlar.  Erkeklerinin sakalları belirgin biçimde uzundur.

Fransa ve İsviçre Alplerinden köken aldığı bilinen ırk Amerika’ya ve Britanya Adasına götürülmüş, o isimlerle Alpine keçileri yetiştirilmiştir.

Erkekleri ortalama 81 cm, dişileri ortalama 76 cm boyunda (yükseklik) olurlar.  Erkekler 100, dişiler 83 cm’e kadar boya ulaşabilirler.

Alpin ırkının ikizlik oranı yüksektir.  Özellikle erginlerde hemen hemen tüm keçiler ikiz doğurur.  Tabii bakım ve beslemeye bağlı olarak.

Irkın süt verim ortalaması 3 kg olup, 250 gün sağımda kalırlar.

Ancak; 10 ay sağımda kalan keçilere sıklıkla rastlamak mümkündür.

Süt yağı ortalaması %3,56 dır.

Irkın önemli özelliklerinden biri adaptasyon yeteneğidir.  İklimsel koşullara çabucak uyum sağlarlar.

Alpin ırkı keçiler meraklı, Saanen keçilerine göre daha hareketli, genellikle grup halinde bulunmaktan hoşlanan keçilerdir.

Dişiler çoğunlukla sonbaharda, bazen kış aylarına kayacak şekilde mevsimsel kızgınlık gösterirler.  Mevsiminde kızgınlık 21 günde bir görülür, 1-2 gün sürer.

Alpine sağlık ve verim açısından tercih edilen, süt yönünden ünlü bir keçi ırkıdır.