S.T için
Çok Erken
Zayıf
Mükemmel
Zayıf
S.T için
Çok Geç
0 saat
18. saat
28. saat
 
İneğin üzerine atlanmasına izin vermesinden
6-10 saat öncesi
Kızgınlığın başlaması=ineğin üzerine atlanmasına izin vermesi (DURMA)*
 
Kızgınlığın başlamasından 10 saat sonra
Yumurtanın yaşayabileceği ek süre
Belirtiler:
Belirtiler:
Belirtiler:
 
 
1.     Diğer inekleri koklar.
 
2.     Diğer ineklere atlamaya çabalar.
 
3.     Vulva nemlidir, kırmızı ve hafifçe şişkindir.
 
1.     Diğer ineklerin üzerine atlamasına izin verir.
 
2.     Diğer ineklere atlar.
 
 
3.     Sıklıkla böğürür.
 
4.     Sinirli ve heyecanlıdır.
 
 
5.     Yemden uzaklaşır, sütü azalır.
 
6.     Vulva nemli ve kırmızıdır.
 
 
7.     Berrak mukoz akıntı vardır(ÇARA)**.
 
8.     Göz bebekleri büyür.
 
1.     Diğer ineklerin atlamasına izin vermez.
 
2.     Vulva’dan berrak, mukoz akıntı gelir (ÇARA)**.
 
Bu zamanda tohumlama olursa sperm yumurtayı dölleyemez, veya döllenme olsa bile embriyo zayıftır ve çoğunlukla da abort olur (DÜŞÜK).
 
Tabloda görüldüğü gibi;
 
* Kızgınlık ineğin ??DURMA” sı ile başlar.
** ÇARA akıntısı diğer belirtilerle birlikte görüldüğünde kızgınlık ve döl tutma zamanı açısından önem taşır. Sadece ÇARA akıntısı görüldüğünde tohumlama zamanı geçmiş olabilir.