1-Dengeli rasyon uygula.
  2-İneklere doğuma yakın günlerde ve lohusalığın ilk günlerinde profesyonel yardım sağla.
  3-Sıcaklık stresini önle.
  4-Klinik ve Subklinik hipokalsemiye karşı önlem al.
  5-Karantina tedbirlerine ve koruyucu hekimliğe önem ver.
  6-Lohusa izleme programı uygula.
  7-Kaliteli kaba yemin önemini unutma.
  8-Mastitisle mücadele et.
  9-Buzağıları koru.
10-Genetik ilerlemeyi sürdür.