Hayvancılık işletmelerinde birçok problem zaman zaman söz konusu olabilir. Ancak; işletmelerin en zorlu hastalığı kötü yönetimdir.

Sürü yönetimi bir bütündür.  Yemlemeyi, sağlığı, barınak konforunu, stres yönetimini, döl verimini, sağımhaneyi, işletmede olan biten her şeyi kapsar.  Bunların çoğu da birbirine bağlıdır.  Yemleme, barınak dizaynı gibi konulardaki bir hata sağlığı doğrudan etkiler.  Serinletme sisteminin eksikliği, yanlış yapılmış, kalitesiz silaj, sağımcının kabahatleri sağlıkla ilgili problemlere sebep olur.

Fakültelerde İç Hastalıkları, Zootekni, Hayvan Besleme, Mikrobiyoloji, Parazitoloji gibi konular ayrı dersler halinde görülse de bir işletmede hepsi iç içedir ve birbirinden ayrılmaz.

Veteriner hekim hayvancılık işletmesinin başında bir yönetici olabilir veya bir yöneticinin altında çalışan teknik bir kadroda bulunabilir.  Yönetim kadrosunun hangi kademesinde olursa olsun, veteriner hekimin her konuda görüşü alınmalıdır.

Çiftlikte “Bu konu veterineri ilgilendirmez”  düşüncesi ile hareket edilemeyeceği gibi, veteriner hekimin de ” Bu konu beni ilgilendirmez”  demesi mümkün değildir.  Kalitesiz kaba yem, yanlış yapılmış rasyon, yanlış zamanda biçilmiş yonca, yem dağıtımında yapılan hatalar, küflü yem, sağım makinesindeki pulsasyon hataları,  çevre temizliğindeki ihmaller, biyo güvenlik sistemindeki aksaklıklar, yatak yerlerinin, yemlik önlerinin, bekleme yerlerinin konforsuz olması, hatta, bakıcıların davranışları bile veteriner hekim için önemlidir.  Olabilecek tüm aksaklıklar gelir veteriner hekimi bulur.  Sonuçta bunların sebep olduğu hastalıkları, bozuklukları veteriner hekim düzeltmek zorunda kalır.

Problemler veteriner hekimin önüne gelir ve çözmesi istenir.  Dertler veteriner hekimin önüne geldiğinde artık reaktif bir davranış söz konusudur.  Problem olmuştur ve kaybedilmiş bir mücadeleyi kazanmak için veteriner hekim çaba göstermek zorundadır.  Halbuki baştan proaktif yani önleyici çalışmalarda veteriner hekim rol oynasaydı işletme için daha hayırlı olacaktı.

Sürü yönetiminde, örneğin; bir süt sığırcılığı işletmesinin yönetiminde bakış açısı ” inek gibi” düşünebilmekten geçer.  İnsanların bakışıyla ineklerin yaşamı kontrol altında tutulduğunda hatalar ortaya çıkacaktır.  İneklerin anatomisi, fizyolojisi farklıdır.

Beslemede, konforda, ihtiyaçta her zaman ineğin isteklerinin karşılanması önemlidir.  İneğin ihtiyacını, fizyolojisini, anatomisini en iyi şekilde bir veteriner hekim bilebilir.  Dolayısıyla veteriner hekim işletmenin ister başında, ister daha alt kademelerinde olsun görüş bildirmeli, etkin olmalı, işlere karışmalı, fikrini beyan etmeli, sonuçlar hakkında bilgi aktarmalıdır.