Sağlık İndeksi:

Kızları az dert çıkaran, ayak ve bacakları düzgün, sağlıklı kızlar veren boğalar (sırasıyla).
Oman
Potter
Touch
Dutch Score

Sanksrit
Spicemaster
Boone
Marion
Air-Time
Warrior
Doug
Harry
Augustine
Geno
Max


 

 

Komponent Kralları:

Kızlarının sütlerinde yüksek protein ve yüksek kuru madde olan boğalar ( sırasıyla).
Oman
Boone
Marion
Air-Time
Spicemaster
Sanksrit
Warrior
Potter
Harry
Dutch Score
Dane
Max

Touch
Breeze


 

 

Denge İndeksi:

Üretimi ve Tipi dengeleyen boğalar (sırasıyla).
Marion
Oman
Crest
Harry
Augustine
Sanksrit
Warrior
Spicemaster
Air-Time
Max
Boone
Potter
Elcon
Breeze
Doug
Nelson
Dane

Dutch Score


 

Yüksek Verim İndeksi:

Kızlarının süt, yağ, protein verimi yüksek, meme ve ayak yapısı düzgün olan boğalar
(sırasıyla).
Marion
Oman
Boone
Sanksrit
Max
Augustine
Warrior
Crest
Harry
Potter
Air-Time
Spicemaster
Doug
Dutch Score
Dane


 

Şampiyonlar:

Kızları cüsseli, tip, meme yapısı, ayak, bacakları düzgün, Show’lara çıkabilecek yapıda olan boğalar.
Trademark
Marion
Harry
Crest
Nelson
Hillcrest
Doug

Breeze
Geno
Forest
Touch
Augustine
Potter
Elcon


 

Çayır, Mera İndeksi:

Kızları otlatma arazilerine uygun, orta yapılı, sevk ve idaresi kolay, kızlarının sütleri yağ ve protein açısından zengin olan boğalar (sırasıyla).
Oman
Potter
Boone
Spicemaster
Dutch Score
Sanksrit
Touch
Air-Time
Marion
Warrior
Doug
Augustine
Crest


 

Kolay Doğum İndeksi (Sırasıyla):  

Oman
Doug
Forest
Boone
Elcon
Bullet
Tasker