1.Hayvanların aldığı hormonlu yemler sütü etkiler mi?
Cevap: Süt ineklerinin yemlerinde bir hormon mevcut değildir. Dolayısıyla böyle bir soru yersiz olur. Ancak süt ineklerine verilen silaj, ot, yonca ve tane yemlerden gelen küfler, küf toksinleri süt veriminin azalmasına, aynı zamanda döl veriminin azalmasına da sebep olur. Asıl olarak üzerinde durulması gereken konu budur. Görünen veya görünmeyen küflerin salgıladıkları aflatoksin vb. toksinler inekler üzerinde son derece kötü etkiler yapmaktadır. (Yemlerde Küflenme yazısı ayrıntılı olarak bu konuyu açıklamaktadır)

2.Bulunduğum bölge bana göre yeterince yüksek ve rüzgar alıyor. Bu durumda (12 sağmal inek bulunan ahırımda) nasıl bir havalandırma sağlamalıyım?
Cevap: inekler 22 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklıklarında kademeli olarak strese girerler. Esen rüzgar, örneğin; 30 derecelik bir günde ineğin stresini önlemez. Rüzgar bile olsa hissedilen sıcaklık 28 derece olur ki, bu da strese sebep olabilecek bir derecedir. Yapılması gerekenler şunlardır;
a.Duvar olmamalı
b.Vantilatör ve duş sistemleri birbirini destekleyecek şekilde, evaporatif soğutma metoduyla çalıştırılmalıdır. Zaten 12 hayvanlık bir barınakta çok küçük bir maliyetle bu sistem kurulabilir. (Sıcaklık Stresi ile ilgili yazıda bu konunun ayrıntılarını bulacaksınız)

3.Sütte verimi en çok etkileyen faktörler nelerdir?
Cevap: 
a.İneğin ırkı
b.İneğin ırkı ve ağırlığına göre uygun olarak beslenmesi
c.İneğin gebe bırakılması ve doğurması
d.İneğin stresten korunması

İnekler ırklarına uygun ve canlı ağırlıklarına orantılı yemlenmezlerse verim alınamaz. Verim deyince süt ve döl verimini kastediyoruz. İneklerin süt maliyetinin en çok arttığı dönem 180 günden sonraki dönemdir. Dolayısıyla inekler zamanında gebe bırakılıp doğum yapmaları sağlanmazsa sağılmayı sürdürürler. Ama elde edilen süt çok pahalıya mal olur. İneklerin ucuza süt malettikleri dönem  bol süt verdikleri 30-100 gün arası dönemdir. İkinci sırada 100-180 günlük dönem gelir. Bu dönemleri ineğin ve hayvan sahibinin yaşaması için, zamanında tekrar doğurması şarttır. İnek tekrar gebe kalmaz ve uzun süre boş kalırsa her zaman için ‘süt ucuz – yem pahalı’ olacaktır. İneklerde Süt Verimini Etkileyen Faktörler yazısında daha ayrıntılı bilgiler bulacaksınız.

Görüldüğü gibi İneklerin süt verimi için mucize yaratan tek bir çözüm yoktur. Diğer yandan süt veriminin tek başına düşünülmesi hayvan sahibinin işletme verimini arttırmasını sağlamış olmayacaktır. Verimi her zaman süt + döl verimi olarak görmek gerekir.