İsviçre kökenli bir sığır ırkı olup, daha sonraki yıllarda İsviçre’ye komşu ülkelerde yaygınlaşmıştır.  Avrupa’da kırmızı -beyaz veya sarı- beyaz alaca renkli bir ırk olarak bilinir.  Ancak; ABD’de etçi ırk olarak geliştirilmiş boynuzsuz, siyah Simmental ırkı, giderek, öne çıkmıştır.

Klasik Simmental ırkında burun ucu et renginde, tırnak ve boynuzlar sarıdır.  Son yıllarda boynuzsuz soylar üzerinde çalışılmış olup, hayvan refahı yönetmeliklerine uygun olarak boynuz köreltme gerektirmeyen Simmental hatları geliştirilmiş.

Simmental ırkı “kombine ırk” olarak bilinir.  Avrupa’da etçi-sütçü ırk olarak ün yapmıştır.  Holstein ırkı ile karşılaştırıldığında süt proteini ve süt yağında Holstein ırkından daha yüksek, ancak süt miktarında ise Holstein ırkından daha düşük verim ortalamalarına sahiptir.

Ergin hayvanlarda canlı ağırlık; dişilerde 650-850 kg, erkekler de ise 900-1000 kg arasındadır.  Besicilikte erkek danalar canlı ağırlık kazancı ve et kalitesi yönünden tercih edilir.  Irk ortalaması olarak 4-5 ton süte, %4 yağa ve %3,5 proteine sahiptir.

Avrupa da, iyi bakım koşullarında,  bir Simmental ineğin canlı ağırlığının 10 katı süt verdiği kabul edilir.   Meme sağlığı ve somatik hücre sayısı bakımından Holstein ineklere göre daha dayanıklı olduğu bilinmektedir.

Simmental ırkı sütçü ırklarla, özellikle Holstein ırkıyla melezlendiğinde yüksek verimli, dayanıklı melezler elde edilir.  Erkek buzağılar ise besicilikte kullanılmaya daha uygun hale gelirler.  Birçok Avrupa ülkesinde bu tip melezlemeler yapılmaktadır.

Avrupa’da Fleckvieh olarak da bilinen Simmental ırkı etin ve sütün aynı hayvandan temin edilebileceğini gösteren bir ırktır.  Sütçü ırklara göre, özellikle Holstein ırkına göre,  daha az süt miktarı olmakla birlikte, etçi özellikleriyle sahiplerine para kazandırır.  Özellikle ABD de Brahman ırkı ile yapılan melezlemelerden Simbrah ırkı elde edilmiştir ki; bu ırk etçi yönden başarılı sonuçlar verir.  Simbrah ırkının dayanıklılık, doğum kolaylığı ve uzun ömürlülük gibi ek avantajları vardır.  Fransa’da  Simmental ırkı sütçü yönden geliştirilerek Montbeliard sığır ırkı elde edilmiştir. Avrupa’da Simmental ırkı sığırlarda kırmızı Holstein kanı (geni) olduğu da bilinmektedir.

Simmental ırkı sığırlar ülkemizde de yaygınlaşmıştır.  Erkek danaların besicilikteki performansı bu yaygınlaşmada önemli rol oynamıştır.

Kırmızı-beyaz, sarı-beyaz alaca renkli Simmentallerde, sıcak iklim hüküm süren ülkelerde,  göz etrafındaki kahverengi yuvarlak özellikle istenir.  Göz etrafı beyaz olanlarda “göz kanseri” riski daha fazladır.  İrlanda ve Kanada gibi az güneşli ülkelerde ise böyle bir özellik önem taşımaz.

Sütçü sığırlarda görülen buzağıların birbirini emme problemi, Simmental ırkı buzağılarda daha fazladır.  Bu kötü huy bazen ileriki yaşlarda da devam edebilir.  Barınak sistemindeki değişiklikler  ve bazı caydırıcı aletlerle bu problem önlenmeye çalışılır.  Konu üzerinde araştırma yapan bilim adamları problemin kandaki glikoz seviyesinin ani değişimine bağlı olduğunu düşünmektedirler.  Çözüm için; çoğunlukla barınak konforuyla  ilgili düzenlemeler öngörülmektedir.

Simmental ırkı sütçü ırklarla olduğu gibi, etçi ırklarla da melezlendiğinde başarılı sonuçlar elde edilir.  Deri sanayi ile uğraşanlar ise Simmental derisini özellikle beğenirler.  Sütünün Omega 3 ve CLA ( Conjugated Linoleic Acid) yönünden zengin oluşu da ayrı bir tercih sebebidir.

Simmental ırkı,  eti ve sütü birlikte bulunduran, dayanıklı, kolay adapte olan, uzun ömürlü, döl verimi yüksek, kaliteli karkas veren bir ırk olarak hayvan üreticileri tarafından tercih edilmektedir.