Yakın zamanda Kuzey Avrupa’da bir takım kuzu ve buzağılar anormal biçimde doğmaya başladılar.  İnceleyen bilim adamları bu hastalığın bir virus tarafından oluşturulduğunu saptayarak, ilk görüldüğü kasaba olan Schmallenberg’in adını verdiler.

Schmallenberg  virusu  Akabane (Akabane hastalığı için tıklayınız) virusu ile aynı aileden ( ortho bunyaviruses) bir virus olup, inek ve koyunların yavrularında doğumsal şekil bozuklulukları ile ortaya çıkıyor.

Hastalığın bugüne kadar İngiltere, Belçika, Almanya ve Hollanda’da ortaya çıktığı bildiriliyor.  Hastalık etkeni bir virus olmakla birlikte, sokucu sineklerle ( culicoides) hayvandan hayvana bulaştırılıyor.

Bu aileden bazı viruslar insanlarda da hastalığa sebep oluyor.  Ancak; Schmallenberg virusunun insanlara geçebileceği ile ilgili bir bilgi henüz söz konusu değil.

Schmallenberg  virusu ile enfekte olmuş koyunlar boynu ve eklemleri yamuk, kafatasının içi su toplamış ( hidrosefalik) kuzular doğuruyor.  Doğumların çoğu ölü doğum olarak meydana geliyor.  Bazı kuzular doğduktan hemen sonra ölüyorlar.  İnekler ise ishal, süt azalması ve ateş gibi genel belirtiler gösteriyorlar.  Sonuç olarak buzağılar, kuzulardaki gibi anormalliklerle doğuyorlar.  Koyunlar ise hiçbir belirti göstermiyorlar.  Hastalık koyunlar gibi keçilere de bulaşabiliyor ve oğlaklarda da aynı problemler gözleniyor.

Hastalıkta ölü ve şekil bozukluğu görülen yavruların doğumlarıyla şüphe ediliyor.  Virus Antibody Testi ile kesin teşhis konulabiliyor.