Yeni doğum yapmış ineklerin bilinçli olarak desteklenmeye ihtiyaçları vardır.  Kuru dönemden yeni çıkmış, yavrusu için memelerinde ağız sütü hazırlamış, birçok çaba ile doğum yaparak yorulmuş, çok süt beklediğimiz, kısa süre sonra ise tekrar bir yavru yapmasını istediğimiz ineklerin mutlaka desteklenmesi gerekir.  Vücudundan harcayarak bir yavru oluşturan, ona ağız sütü hazırlayan inek, aniden süt vermeye başlayarak, enerji, protein, kalsiyum ve diğer mineraller ile vitaminleri harcamaya devam edecektir.

Bilindiği gibi, doğumu takip eden günler, ketosis, süt humması, topallık, şirdenin yer değiştirmesi (abomasum deplasmanı), sonun atılamaması, rahim iltihapları ( metritis) gibi problemlerin çok görüldüğü günlerdir.  Süt humması klinik olarak görülmese bile, gizli olarak seyreder ki, bu durum başka problemlerin öncüsü olur.

İneğimiz doğumdan sonra kısa sürede tekrar kızgınlık göstermeli, çok süt vermeli, problem ve hastalıklardan uzak olmalı, buna karşın ise biz onu birçok yönden desteklemeliyiz.  Bu destekler bilinçli olarak yapılmalı, enerji, vitamin, mineral yönünden yeterli olmalıdır.

Yeni doğum yapmış bir ineğin öncelikle suya ihtiyacı vardır.  İşkembesinin kuru dönemden sonra, yeni yem formülüne alışması gerekir.  Metabolik hastalıklara yatkın olan lohusa inek;  karaciğer ve işkembe yönünden desteklenmelidir.

İneğe , tekrar döl vermesi, bol süt vermesi, metabolik hastalıklardan korunması, klinik veya gizli hipokalsemiye yakalanmaması için mutlaka uygun yem katkı maddeleriyle yardım edilmelidir.