Limousin (Limozin) Fransa kökenli, ünlü etçi sığır ırklarından biridir.  Fransa’nın güneyinde tarih öncesi, tahminen 20 bin yıl önce, çizilmiş mağara resimlerinde görülen sarı renkli, arkaya doğru uzun yapılı ineklerin şimdiki Limozin ırkının ataları olduğu tahmin ediliyor.

Limozin ırkı sarıdan, kırmızı ve kahverengiye doğru renklerdedir.  Ancak, ABD’de olduğu gibi Siyah Limozin ırkı da vardır.  Göz ve merme etrafı ile ayakların uç kısımda açık renktedir.  Başı küçüktür.  Boynuzlar köküne doğru sarı, uçlara doğru daha koyu renklidir.  Boynuzlu ve boynuzsuz soyları vardır.

Irk yüksek yemden yararlanma oranıyla, yüksek randıman ile, dayanıklılığı, kolay adapte olması, kolay yönetilebilir olmasıyla ün salmıştır.  Arkaya doğru uzun olması bonfile ve kontrfile’nin diğer ırklara oranla daha büyük olmasını sağlar.  Kötü koşullara dayanıklılığı gayet iyi bilinir.  Soğuk iklimlere dayanıklılığının yanı sıra aşırı yağışlı iklimlerden de zarar görmez.

Limozin bir “randıman” ırkıdır.  Ünlü altı etçi ırk arasında, yani, Angus, Hereford, Şarole, Simmental,  Gelbvieh, Limousin ırkları arasında en yüksek randımana sahip ırktır.

Buzağıları dayanıklı olur.  Kolay buzağılama özelliği vardır.  Eti yağsız, gevrek ve lezzetlidir. Annelik özellikleri yerinde, annelerin süt miktarı yeterli düzeydedir.

Limozin ırkının en sevilen özelliklerinden biri kemik oranının düşük olmasıdır.  Bu oran ortalama %13,8 dir.  Limozin bir kas ırkıdır.  Eti ince liflidir.  Uzun ömürlü bir ırktır.  Buzağıları kolay doğarlar, dinç, sağlam ve gürbüz olurlar.  İnekleri ergin haldeyken 648 kg ortalama, erkekleri ergin haldeyken   1 ton ortalama ağırlığa gelirler.  Randıman %70’in üzerindedir.  Dünyanın her yerine yayılmıştır. 80 ülkede üretimi yapılmaktadır.  Avrupa’da önce Kanada’ya, sonra ABD’ye gitmiştir.  ABD’de ilk Limozin vakfı Denver’de, NALF ( North American Limousin Foundation)  adı altında 15 sığır yetiştiricisi tarafından 1968 yılında kurulmuştur.  Limozinlerin dışarıdan görülen kas yapıları tamamen ettir. Yağ değildir.  İnce kemikli, çok etli karkaslar elde edilir.

Amerikan National Beef Tenderness Survey yani, ulusal et gevreklik araştırmasında birinci ırk olarak çıkmıştır.

Limozin ile yapılan melezlemelerde en çok tercih edilen ırk Angus’tur.  Angus ırkıyla melezlemelerden çok iyi sonuçlar alınmıştır.  Diğer yandan ABD’nin Teksas eyaletinde Brahman ile yapılan melezlemelerden elde edilen Brahmousin ırkı sıcağa dayanıklı bir ırk olarak bilinmektedir.

Fransa’nın güney batı bölgesinden köken alan, 1940 yılında keşfedilen Lascaux mağarasında resimleri görülen Limousin ırkı günümüzün hızlı canlı ağırlık artışıyla, yüksek randımanıyla, kolay yönetilebilmesiyle, ince kemikli, bol kaslı oluşuyla ünlü etçi ırkı haline gelmiştir.