Leptospirosis; L.canicola, L.grippotyphosa, L.hardjo, L.ictero-haeamorragiae ve L.pomona’ nın oluşturduğu zoonoz bir hastalıktır.

Sığırcılık işletmelerinde Leptospirosis hem buzağıların hem de yaşlı sürünün ortak bir enfeksiyöz hastalığıdır. Genellikle hastalık vücuda burundan, boğazdan veya yaralardan girer. Leptospirosis su ile bulaşır. Enfekte hayvanların idrarı bulaşma kaynağıdır.Gençlerde hastalık süratle yayılır.

Semptomlar yüksek ateş, halsizlik, solunum güçlüğü, anemi, deri dokularında sararma, idrarda kan görülme şeklindedir. Ölüm oranı yüksektir. Yaşlı hayvanlarda, sıklıkla yaş direnci gösterdiklerinden hastalık, çoğunlukla hafif şekilde seyreder. İnekler aniden sülten kesilir ya da sütleri koyulaşmış, sararmış ve kanlı olabilir. L.hardjo ise sadece mastitis’e sebep olabilir.