İneklerin yemek borusundaki kötü huylu doku üremelerine “Özofagus kanseri” adı verilir.  Etkeni Bovine Papilloma Virüsüdür (BPV).

Bovine Papilloma Virüsü vücutta siğillere sebep olan etkendir.  Papillomatosis adı verilen siğil üremeleri deride ve organların iç yüzeylerinde meydana gelir.

Deride olan siğilleri baş boyun çevresinde, göz etrafında, omuzlarda görmek mümkündür.

Organların iç yüzeylerinde (mukozalarda) görülen siğiller yemek borusunda ağızda, yutakta, işkembede ve idrar kesesinde üremelerle ortaya çıkarlar.

İdrar kesesinde tümör oluşmasına neden olan, kan işemeye yol açan eğrelti otunun sebep olduğu enzootik hematuri hastalığı aslında bir BPV virusu tarafından oluşturulur.  Eğrelti otu virüs ile birlikte çalışır (Kofaktör).

BPV (Bovine Papilloma Virus= Sığırların Siğil Virusu) çok çeşitli suşlar halinde olup, sindirim sisteminin üst kısımlarında çoğunlukla BPV4 suşu lezyon yapmaktadır.  BPV2 suşu ise, değişik karakterde olmak üzere, hem idrar kesesinde hem de yemek borusunda üremelere sebep olur.

Yemek borusunda olan siğiller yutma güçlüğü şeklinde klinik belirtiyle kendini gösterir.   İnek yutamadığı yemi yemliğe geri bırakır.  İlk bakışta olay bir kusma olarak değerlendirilir.

Yemek borusundaki aşırı üremeler tıkanmalara da yol açabilir.

İşkembede de siğil üremeleri olduğunda kronik ruminal tympani (süregen işkembe şişkinliği) görülür.

Yemek borusu kanserinde klinik teşhis zordur.  Klinik olarak ancak endoskopi ile sorun anlaşılabilir.

Yutma güçlüğü, kusma benzeri durum ve karın şişkinliği dolayısıyla sindirim sistemindeki başka bozukluklarla karıştırılma ihtimali yüksektir.

Tedavi için bolus, kapsül, tablet yutturulması halinde bunlar yemek borusunu tıkayabilirler.

Klinik olarak şüphelenilerek, endoskopi ile teşhis konulabilir.

Kesin teşhis için ileri laboratuvar tetkikleri gerekir.

Durum çoğunlukla ineğin kesilmesinden sonra ortaya çıkar.

Ancak; yukarıda sayılan klinik belirtiler görüldüğünde Özofagus kanseri akla gelmelidir.

Özofagus (yemek borusu) kanserinin tedavisi yoktur.

Papillomatosis’ten Korunma:

Papillomatosis iyi huylu ve kötü huylu olabilir.  İyi huylu tümörler zaman içerisinde kendiliğinden küçülüp, düşebilir.

Papillomatosis’in yurt dışında ticari aşısı vardır.  Ayrıca papillomlardan örnek alınarak özaşı (Otojen aşı, otovaksin) yapılarak başarılı bir tedavi sağlanabilir.

Papilloma virusunun bulaşmasına yular, tasma, ip, bulaşık her türlü alet, ekipman ve kulak küpesi takma pensi sebep olabilir.  Bunların uygun dezenfeksiyonu şarttır.

Daha önceden hayvan barınağı olarak kullanılmış olan ahırlara tekrar hayvan konulacağında dezenfeksiyon yapmak yerinde olur.