Bilindiği gibi ineklerin kuyruğunun inek davranışları konusunda özel bir yeri vardır. Ancak kuyrukta da bazı sorunlar oluşmakta ve tedaviye gerek duyulmamaktadır.

Kuyrukta gangren, çürüme, kırık, çıkık, varis ve tümörler söz konusu olabilir. Kuyruk felci de bu sorunlar ile birlikte veya ayrı olarak karşımıza çıkabilir.

Kuyruk felcinin en belirgin şekilde ortaya çıktığı hastalık Klostridium botulinum enfeksiyonu olan botulismus’tur. Botulismusda felç arka kısımda oluşarak hızlı bir şekilde bütün vücuda yayılır. İlk felç olan organ çoğunlukla kuyruktur. Tabii ki diğer belirtiler ile birlikte değerlendirilmelidir.

Kuyruk felci bölgeye giden sinirlerin hasarı, baskı altında kalması, omurların kırılması, sıkışması, çıkması gibi sebeplerle meydana gelir. Bunların başında yatalak inek hastalığı gelmektedir. Yatalak inek hastalığında kuyrukta felç oluşabilir veya oluşmaz. Bazen de yatalak ineği kaldırma girişimleri esnasında böyle bir duruma biz sebep olabiliriz.

Kuyruk felcine kaşınma fırçalarına takılı kalma, bir yere sıkışma gibi durumlar da sebep olabilir. İneklerin kızgınlık dönemlerinde ağır bir boğanın atlamasıyla meydana gelen travma da kuyruk felcine neden olabilir.

Kuyruk başındaki omurların zedelenmesi, kırılması, çıkması, sinirlerin baskı altında kalması sonucunda kuyruk felci şekillenebilir. Böyle durumda, özellikle, dışkılama esnasında fiziksel olarak kalkması gereken kuyruk olduğu yerde kalır. İnek dışkı yapabilse bile kuyruğa bulaşan dışkı tüm bölgeye sıvanır.

Oluşan felcin bir tedavisi yoktur. Kortizonlu ilaçlar ve diğer yangı gidericiler (antienflamatuarlar) ile tedavi denemeleri yapılabilir. Fakat sonuç çoğunlukla başarılı değildir.

Yukarıda sayılan hazırlayıcı etkenlerin olmaması için gayret ve dikkat sarf edilmesi en başta gelen koruyucu hekimlik işleridir. Örneğin; ineğin düşmesinin engellenmesi için barınak yapımında alınacak önlemler kuruluş aşamasında düşünülmelidir.

Kuyruk felci başka sorunlara yol açıyorsa kuyruğun kesilmesi (amputasyon) kararı verilebilir.