Orjinal formatı görüntülemek için tıklayınız.

ENDAM (STATURE-ST)   SAĞRI POZİSYONU
(THURL POSITION ? TH)
Birincil Özellik   İkincil Özellik
1-5 puan Çok kısa   1-5 puan Çok yüksek
25 puan Orta   25 puan Orta
45-50 puan Çok uzun   45-50 puan Çok düşük
      Hayvanın en yüksek yerinden sağrı eklem noktasına olan mesafe

GÜÇ (STRENGTH ?SR)   SAĞRI GENİŞLİĞİ
(RUMP WIDTH ? RW)
Birincil Özellik   Birincil Özellik
1-5 puan Aşırı dar ve zayıf   1 puan = 2″ Aşırı dar
25 puan Orta   25 puan = 4-1/2″ Orta genişlikte
45-50 puan Aşırı güçlü ve geniş   50 puan = 7″ Aşırı geniş

VÜCUT DERİNLİĞİ

(BODY DEPTH – BD)

  ARKA BACAKLAR, YAN GÖRÜNÜM

(REAR LEGS, SIDE VIEW ? LS)

Birincil Özellik   Birincil Özellik
1-5 puan Aşırı sığ vücut   1-5 puan Arkaya doğru ve düz
25 puan Orta   25 puan Orta derecede eğik
45-50 puan Aşırı derin vücut   45-50 puan Aşırı içe doğru eğik

SÜTÇÜLÜK KONDİSYONU (FORMU) (DAIRY FORM ? DF)   ARKA BACAKLAR, ARKADAN GÖRÜNÜM

(REAR LEGS, REAR VIEW ? RL)

Birincil Özellik   Birincil Özellik
1-5 puan Aşırı dar (sıkı)   1-5 puan Tırnak ucu aşırı derecede dışa
25 puan Orta      doğru açık
45-50 puan Aşırı açık   45-50 puan Tırnak ucu dışa doğru değil

SAĞRI AÇISI
(RUMP ANGLE ? RA)
  AYAK AÇISI
(FOOT ANGLE ? FA)
Birincil Özellik   Birincil Özellik
1-5 puan Sağrı yumrusu, oturak yumrusundan belirgin derecede düşük   1-5 puan Aşırı dar açılı
25 puan Oturak yumrusuna doğru hafif eğimli   25 puan Orta derecede açılı
45-50 puan Oturak yumrusuna doğru aşırı eğimli   45-50 puan Aşırı dik açılı

ÖN MEME LOBU BAĞLANTISI

(FORE UDDER ATTACHMENT?FU)

  ÖN MEME BAŞI YERLEŞİMİ

(FRONT TEAT PLACEMENT ? TP)

Birincil Özellik   Birincil Özellik
1-5 puan Aşırı derecede zayıf   1-5 puan Meme lobunun dışına doğru aşırı açık yerleşim
25 puan Orta derecede güçlü   25 puan Meme lobu üzerinde merkezi yerleşim
45-50 puan Aşırı derecede dar ve güçlü   45-50 puan Aşırı derecede birbirine yakın meme başı tabanı, meme lobunun iç kısmına doğru

ARKA MEME LOBU YÜKSEKLİĞİ

(REAR UDDER, HEIGHT ? UH)

  MEME BAŞI UZUNLUĞU

(TEAT LENGTH ? TL)

Birincil Özellik   Birincil Özellik
1-5 puan Aşırı derecede alçak   1-5 puan 1-1/4 inç veya daha küçük
25 puan Orta yükseklikte   25 puan 2-1/4 inç
45-50 puan Aşırı derecede yüksek   45-50 puan 3-1/4 inç veya daha uzun

ARKA MEME LOBU GENİŞLİĞİ(REAR UDDER, WIDTH ? UW)   MEME LOBU EĞİMİ
(UDDER TILT ? UT)
Birincil Özellik   İkincil Özellik
1-5 puan Dar arka meme lobu   1-5 puan Arka meme loblarının derinliği
25 puan Orta genişlikte   25 puan Ön ve arka meme loblarının seviyesi
45-50 puan Aşırı derecede geniş arka meme lobu   45-50 puan Ön meme lobları derinliği

MEME LOBU AYRIMI
(UDDER CLEFT ? UC)
  ARKA MEME BAŞI YERLEŞİMİ
(REAR TEAT PLACEMENT ? RT)
Birincil Özellik   İkincil Özellik
1-5 puan Zayıf lob ayrımı   1-5 puan Meme lobunun dışına doğru aşırı geniş yerleşim
25 puan Orta   25 puan Meme lobu üzerinde merkezi yerleşim
45-50 puan Aşırı derecede güçlü ayrım   45-50 puan Aşırı derecede birbirine yakın meme başı zemini, meme lobunun iç kısmına doğru

MEME LOBU DERİNLİĞİ
(UDDER DEPTH ? UD)
  VÜCUT KONDİSYONU
(BODY CONDITION – CS)
Birincil Özellik    
1-5 puan Çok sarkık meme tabanı diz seviyesinin çok altında   1-10 puan  
25 puan Meme tabanı diz seviyesinin üstünde   21-30 puan  
45-50 puan Meme tabanı dizlerin çok üstünde   41-50 puan  

FİNAL SKOR
Bir ineğin final skoru, beş ana klasifikasyon kategorisine ya da ön taraf/kapasitesi, sütçülük kuvveti, sağrı, ayak ve bacaklar ve meme lobunun puanlanmasına dayanır.  Sınıflandırmayı yapan uzman tarafından, her kategori, 1 ila 100 puan aralığında sayısal olarak skorlanır.  Söz konusu ineğin her bir kategoride arzu edilen seviyede gösterdiği değerin gerçek model ile kıyaslanmasının skorlarıdır.  Final skor, aşağıda belirtilen beş ana inceleme skorların toplamıdır.

İNEKLER   BOĞALAR  
Ön taraf/Kapasite % 20 Ön Taraf/Kapasite % 40
Sütçülük Kondisyonu % 20 Sütçülük Kondisyonu % 25
Sağrı % 5 Sağrı % 10
Ayak ve Bacaklar % 15 Ayak ve Bacaklar % 25
Meme lobu % 40    

 Ana inceleme skorlarının toplamında, uzman, şu faktörleri göz önünde bulundurur: yaş, laktasyon sayısı ve laktasyonların dönemi.  Ana inceleme ve final skor, sayısal olarak belirtilir.  Bu sayılar, aşağıdaki parantez içinde belirtilen değerlendirmeleri ifade eder.

Mükemmel [E] 90-97 puan İyi [G] 75-79 puan
Çok İyi [VG] 85-89 puan Orta [F] 65-74 puan
İyi Artı [GP] 80-84 puan Zayıf [P] 50-64 puan

 BAŞLICA DEĞERLENDİRME TANIMLARI

ÖN TARAF/KAPASİTE
Ayak, bacak ve sağrı bölgeleri hariç ineğin iskeletinin bölümleridir.  Öncelik sırasına göre, değerlendirilecek özellikler aşağıdaki gibidir.

Ön Taraf ? Ön bacakların doğruluğu, birbirinden aşikar şekilde uzak ve kuvvetli şekilde yerleşmiş olmalıdır.  Omuz çıkıntıları ve dirsekler, göğüs duvarına karşı kuvvetli şekilde yerleşir.  Hayvanın omuzlarının arkasındaki boşluk uygun dolulukta olmalıdır.

Göğüs ? Derin ve geniş bir taban temin ederek ön kaburganın iyice yayılıp omuzlara bağlanmasını sağlar.

Karın (Bel) ? Uzun, derin ve geniş: kaburganın derinliği ve yayılması arkaya doğru artar ve geniş bir böğür temin eder.

Sırt/Arka (Fileto)? Sırt düz ve kuvvetli olmalıdır.  Fileto geniş ve kuvvetli ve neredeyse dümdüz olmalıdır.

Boy/Pos/Endam ? Ayak kemikleri uzunluğunun tüm vücut yapısı boyunca mevcut bir uzun kemik kalıbı ile dahil edildiği yüksekliktir.  İki omuz ve kalça arasındaki bölgelerin yere olan yüksekliği göreceli olarak orantılı olmalıdır.

Irk Özellikleri ? Irka ait genel stil ve dengeli dağılımı göstermelidir.  Başın genel görünümü feminen olmalı, kesin kenarlı, hafif çukurca geniş burun, açık burun delikleri ve kuvvetli çene yapısı olmalıdır.

SÜTÇÜLÜK KUVVETİ
Sürekli verim ve uzun ömürlülüğü destekleyici şekilde sütçülük özellikleri ve kuvvetin (gücün) bir kombinasyonudur.  Başlıca değerlendirmeler; genel olarak vücudun derinliği (açıklığı) ve yuvarlak hatların olmasının yanında, güçlü bir yapı, göğüs genişliği, ön kaburgaların yayılması, kemiklerin düz yapıda olması ve kaba kemik yapısının olmaması yönündedir.  Öncelik sırasına göre, değerlendirilecek özellikler aşağıdaki gibidir.

Kaburgalar ? Birbirinden ayrı olarak durmalıdırlar.  Kaburga kemikleri düz, derin ve arkaya doğru yatar vaziyette olmalıdır.

Göğüs Genişliği ? Geniş olmalı ve hayati organlar için yeterli kapasitede olmalıdır.

Ön Kaburga Dağılımı ? İyi dağılım (yayılım) göstermiş, dolgun yapıda ve dirseklerin olduğu noktadan yayılan şekilde.

Kalça ? Yana doğru eğimli, arka kısımdan ayrılarak yanlara doğru düzleşen şekilde eğim gösteren.

Cidago ? Bel kemiği çıkıntısı ile belirginleşmiş (kesin).

Boyun ? Uzun, eğimli ve omuzlara yumuşak bir şekilde bağlanmış; belirgin boyun, gerdan ve göğüs (döş).

Deri ? İnce, gevşek ve esnek

SAĞRI
Hareketliliği teşvik etmesi için kalça uzun olup kalçaların ortasına yerleşmelidir.  Öncelik sırasına göre, değerlendirilecek özellikler aşağıdaki gibidir.

Sağrı Genişliği ? Kalçalar birbirinden ayrı durmalıdır (geniş).

Sağrı Açısı ? Oturak kemiği çıkışları sağrı kemiği çıkışlarından hafifçe daha aşağıda olmalıdır.

Sağrının Pozisyonu ? Kalça çıkıntısı ve oturak kemiklerinin ortasında olmalıdır.

Kuyruk Tepesi (Başladığı Yer) ? Belirgin şekilde kalça kemiği çıkıntılarının arasında hafifçe yukarda olacak şekilde bulunmalı ve kaba olmamalıdır.

Vulva ? Hemen hemen dikey durumda olmalıdır.

AYAK VE BACAKLAR

Bu değerlendirme ayaklarda yapılırken arka bacaklara ön bacaklardan biraz daha fazla önem verilir.  Ayak ve bacaklar değerlendirilirken, hareketlilik kanıtlarına dikkat edilir. Öncelik sırasına göre, değerlendirilecek özellikler aşağıdaki gibidir.

Ayak ? Kısa, dik açı ve derin topuk, iyi bir şekilde yuvarlak kapalı tırnak uçları.

Arka Bacaklar ?

Arkadan Görünüm ? Düz, ayaklar kuvvetli ve birbirinden uzak bir şeklinde yerleşmiş.

Yandan Görünüm ? Diz seviyesine orta derecede bir açı olmalıdır.

Diz Seviyesi ? Yeterli esneklik ile düzgün biçimli ve kabalıktan, şişkinlikten (kabartı) ya da şişmeden uzak.

Bukağılar ? Biraz esneklik ile kısa ve kuvvetli.

MEME LOBU
Meme lobu özelliği en çok ağırlık verilen konudur.  Yüksek süt verimi ve uzun üreme ömrü sağlamaya dikkat edilir.  Öncelik sırasına göre, değerlendirilecek özellikler aşağıdaki gibidir.

Meme Derinliği ? Yeterli kapasite ve belirginlikte olan memenin dize olan uzaklığı.  İneğin laktasyon sayısı ve yaşı dikkate alınır.

Meme Başı Yerleşimi ? Her bir lobun altında sağlam bir şeklinde yerleşmiş, dik olup kenarlardan ve arkadan bakıldığında düzgün konumlanmış olmalıdır.

Arka Meme Lobu ? Geniş ve yüksek, yukarıdan aşağıya uniform olmalıdır.  Meme tabanına doğru hafifçe yuvarlanmalıdır.

Meme Lobu Ayrımı ? Kuvvetli bir destekleyici ligament (bağın) varlığı görülmeli ve yeterli bir şekilde ortadan ayrım temin edilmelidir.

Ön meme Lobu ? Kuvvetli bir şekilde bağlanmış, orta uzunlukta ve geniş kapasitede olmalıdır.

Meme Başları ? Silindirik şekilde, orta uzunlukta ve çapla birlikte uniform ölçüde olmalıdır.

Meme Lobu Dengesi (Balansı) ve Yapısı ? Lob kenarlarından bakıldığında eşit düzeyde olduğunu gösteren bir meme tabanı seviyesi olmalıdır.  Yumuşak, esnek olmalı ve sağımdan sonra iyice sönmüş olmalıdır.

 Orjinal formatı görüntülemek için tıklayınız.