Dünyada nam salmış etçi sığır ırkı Hereford,İngiltere Adasının güney batısında, Bristol Kanalının kuzeyinde yer alan Herefordshire bölgesinden köken almıştır. Kırmızı-beyaz renkleriyle tanınır.  Kırmızı ton kahverengiden kiraz kırmızısına kadar değişen niteliktedir.

Enseden başlayıp başı, boynu ve gerdanı takip ederek karın altına doğru uzayan beyaz kısım gayet tipiktir.  Irkın başının beyaz oluşu çok belirgin ve dominant (baskın) bir özelliğidir.  Beyazlık aynı zamanda ayaklarda uzun veya kısa çorap şeklinde de görülür.  Kuyruk ucu da beyazdır.  Enseden başlayarak karın altına kadar uzayan beyazlık Simmental ırkından Hereford’u ayıran en önemli özelliklerdendir.

Hereford etçi bir ırk olup, yavrusunu büyütebilecek kadar süte sahiptir.

Hereford’lar kolay idare edilen (DOC=Docility), her koşula dayanıklı, kolay adapte olabilen, uzun ömürlü, kaba yemlerden yararlanıp hızla canlı ağırlık artışı sağlayabilen sığırlardır.

Hereford sığırlar nemli ve soğuk bölgelerde olduğu gibi, sıcak ve tropikal bölgelerde de kolayca adapte olabileceğini göstermişlerdir. Ancak; başlarının, göz çevresinin ve memelerinin beyaz olması güneşten gelen problemlere karşı duyarlılık yaratabilir.

Doğum ve döl tutma kolaylığı da bu ırkın tercih edilme sebebidir.

Çabuk besi tutar, yemden yararlanma yeteneği yüksektir,  besicilikte kâr ettirir.

Et ve karkas kalitesi de kesimcileri ve yetiştiricileri memnun eder.

Kullanma melezleri için çok kullanılan bir ırktır.  ABD’li besi yeri sahipleri özellikle “beyaz kafalı” Angus x Hereford melezleri tercih ederler.  Beyaz kafalılar anne Angus, baba Hereford veya baba Angus, anne Hereford olarak elde edilebilir.  Yavrular “Beyaz Kafalı” olurlar.  Bunlar safkan Hereford veya Safkan Angus’tan daha fazla canlı ağırlık artışı sağlarlar.  ABD’li besiciler %5 civarında daha fazla ağırlık artışı sağladıkları için böyle melezleme yapan Cow-Calf (inek-buzağı) işletmeleri sıkı takip ederler.

Hereford aynı zamanda Şarole ve Kırmızı Angus ırklarıyla da çok güzel melezler verir.  Bu tip kullanma melezlemelerinde hızlı kilo artışı, buzağıların dayanıklılığı, ineklerin uzun ömürlülüğü, sütten kesme ağırlığına kısa sürede ulaşma gibi olumlu kazançlar elde edilir.