SORU: Hasat edilmiş ve kuruması için tarlaya yayılmış yoncanın yağmurda ıslanması durumunda ne yapılmalıdır?

CEVAP: Hasat edilmiş ve tarlada kurumakta iken üzerine yağmur yağması durumunda, yoncalar yağmurdan zarar görmez.   Bitkinin gövdesinin üzerinde doğal bir ceket gibi yer alan tabaka, yağmur suyunun bitkiye nüfuz etmesine izin vermez/engel olur.  Bu sebepten, yağmur yoncanın içerisindeki nem seviyesini değiştirmez.  Asıl problem, kurutulma işlemi sırasında yoncanın tamamen kuruması için çevrilerek/altüst edilerek kurutulmaz ise küf oluşmaya başlamasıdır.  Eğer bu engellenmezse, kuru yoncanın kalitesini düşürür.   Benim tavsiyem, mahsulün üst tabakasının tamamen kurumasını beklemek ve sonra alt kısımların da kurumasını sağlamak için tırmık ve benzeri bir alet kullanarak yoncaları çevirmeniz/alt üst etmenizdir.  Bu işlem sırasında protein kaynağı olan yonca yapraklarının ziyan olmasının, kuru yoncanın protein değerinde kayıplara neden olacağı akılda tutulmalıdır.

SORU: Islanan yoncadan yonca silajı yapılabilir mi?

CEVAP: Islanan yoncanın kuru maddesi % 35-40’ı geçmez ise yonca silajı yapılabilir.

Lindell Whitelock
Teknik Danışman
World Wide Sires