Dondurulmuş boğa spermaları su banyosunda, +380C de, 25-30 saniye bekletilerek ve payet  suyun içerisinde biraz hareket ettirilerek çözdürülür.

Çözdürme süresi ile, suyun sıcaklığı arasında ters orantı vardır.  Yani; suyun sıcaklığı arttıkça çözdürme süresi kısalır.

Bu konuda birçok çalışma yapılmış, en az risk taşıyan sıcaklık ve süre saptanmıştır.  Çalışmalara göre; yüksek sıcaklıkta kısa süreli tutmanın, düşük sıcaklıkta uzun süreli tutmaktan daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür.  Yine çalışmalarda, toplu suni tohumlama yapılacağı durumlarda kullanılmak üzere 380C’ de çözdürülen payetlerin 10 dakika kadar risksiz bir şekilde çözme kabında tutulabileceği ortaya konulmuştur.

Boğalarda normal rektal ısı 38.50C, dişilerde ise bu değer 38.80C dir.

Bilimsel temeller ve sahadan alınan sonuçlar ışığında dondurulmuş boğa spermasının çözündürülmesinde kullanılan su banyosunun sıcaklığının 380C ve süresinin 25-30 saniye  olmasının en uygun yöntem olduğu kanaatine varılmıştır.  Ancak; ana eksen bu değerler olacak şekilde aşağı ya da yukarı hafif sapmalar spermayı tehlikeye atmaz.