1-Besi danaları arpa-buğday-mısır gibi taneli yemlerden tükettikleri zaman canlı ağırlık artışı sağlarlar. Taneli yemler daima iri kırılmış veya ezilmiş olmalı, kesinlikle un haline getirilmemelidir. 2-Rasyonda kaba yem, kesif yem, protein-enerji dengeleri çok önemlidir. Asidoz yapmayacak kadar kaba yem (yonca, saman) verilmeli, ancak kaba-kesif yem oranı % 20 – % 80 gibi tutulmalıdır. 3-Su ve yem tamamen serbest olmalıdır. 4-Hayvanların yem tüketimi canlı ağırlıklarına orantılıdır. (Ortalama canlı ağırlığın %2,5 ‘i kadar kuru madde tüketmeleri gerekir.) 5-Yem değişikliklerinde ve ilk defa besiye başlandığında mutlaka 10-15 günlük alıştırma periyodu geçirilmelidir. 6-Yem formülasyonlarında posaların %10 – %15 civarında kuru madde ihtiva ettikleri akılda tutulmalıdır. Silajlar ise kesim dönemine bağlı olarak % 30 civarında kuru madde içerirler. Zaten bunun altında kuru madde içeriği olan silajlar “Kaliteli silaj” değildirler. Bazı Örnek Rasyonlar: Örnek rasyonlar olmakla beraber koşullara bağlı olarak, yem ham maddelerinin fiyatlarına ya da bulunabilirliklerine bağlı olarak rasyonlar değişebilir. Ancak; başlanan formülasyonun besi dönemi boyunca değiştirilmemesi işkembe fonksiyonları ve dolayısıyla besinin iyi sonuç vermesi bakımından çok önemlidir. Aşağıdaki Örnek rasyonlar Protein , Enerji , Vitamin , Mineral kısımları korunarak istenilen şekilde çoğaltılabilir. Yukarıda belirtildiği gibi uygun şekilde kaba yemlerle karıştırılarak danaların önüne AD LİBİTUM (açık büfe) olarak konulur. Bütün gün, her saat danaların önünde serbestçe , kendi istedikleri şekilde tüketebilecekleri yem bulunmalıdır.