Amerika’nın gelecekteki çiftçileri (Future Farmers of America =FFA) 1928 yılında kurulmuş, çok geniş bir gençlik organizasyonu.  ABD’de elli eyalette, 7.498 şubesi olan FFA,  yerel bazda, eyalet bazında ve tüm ABD’de organize olmuş.  Şu anda 558.000 üyesi var.  Bu üyeler 12-21 yaş arası çocuklar ve gençler.  Her eyaletin FFA organizasyonu olduğu gibi, ayrıca bir ulusal FFA vakfı var.   Kaliforniya Eyaletinde, FFA eğitimleri okul müfredatına girmiş.

FFA organizasyonu,  Kansas City de Baltimor Otelinde, çiftlik sahiplerinin çocuklarından 33 kişinin buluşmasıyla 1928 yılında kuruluyor.  Tarımın önemini, dünyada hızla artan gıda ihtiyacını, tarım sektörünün sorunlarını, tehditleri, fırsatları, kariyer planlamalarını, çiftçilikle ilgili eğitimleri ve aynı zamanda kişisel gelişim eğitimlerini ön plana alan FFA, bir lider kuruluş olarak göze çarpıyor.

Tarımsal alanda deneyim kazandıran, liderler yetiştirmeyi amaçlayan bu kuruluşun gelirleri çoğunlukla sponsorların destekleriyle sağlanıyor.  Bilinen, tohum, traktör, ilaç firmaları başlıca sponsorlardan.  Geleceğin çiftlik yöneticileri,  zooteknistleri, ziraat mühendisleri, veteriner hekimleri, teknisyenleri hep bu kuruluşun üyeleri arasında yetişiyor.  FFA vakfı, tarımla ilgili iş adamları ve kuruluşlar burslar vererek eğitimlerini sürdürmek isteyen gençlere olanak sağlıyorlar.  FFA genel merkezi Indianapolis’te.  Üye aidatı yılda sadece 7 dolar.  Indianapolis dışında, ABD  Tarım Bakanlığı ile birlikte çalışmalar sürdüren Virgina, Alexandria’da  da bir ofisleri bulunuyor.  Diğer yandan üniversitelerde de şubeleri var.  FFA takım çalışması, insan ilişkileri, çevre, sağlıklı yaşam, ekonomi gibi konularda da eğitimler veriyor.  Özellikle  tarım kesiminde çalışanların çocukları,  FFA üyesi olmakla büyük gurur duyuyorlar.  Gelecekleri de güven altına alınmış oluyor.

Ülkemizde; tarımda çalışacak genç nüfusun azaldığı, çiftliklerin, hayvancılık işletmelerinin babadan çocuğa geçme sürecinde sıkıntılar olduğu ve buna benzer şikayetler giderek artmaktadır.

Bu organizasyon incelenerek uygun bir şekilde ülkemize adapte edilebilirse, belki yukarıda sayılan problemlerin önüne geçilebilir.  Öğrenimini sürdürenler ise burs bulabilir.  Sanayi bu kuruluş üyelerinden yetişenleri seçebilir.  Hatta, ileri safhada, buralarda yetişenlere üniversite girişinde özel tercih hakları verilebilir.  FFA’nın tarımsal eğitim ile birlikte, kişisel gelişim, ekonomi gibi konularda da eğitim vermesi, liderlik vasfı olanları ortaya çıkarması, deneyimlerin paylaşımı bizde de örnek  alınabilir.