1-TPI :En yüksek TPI’ya sahip olan 20 boğa çoğunlukla embriyo üretiminde ve boğa istasyonlarına alınacak adayların babası olarak kullanılırlar.  Spermalarına talep çoktur.  Fiyatları yüksek olur.

2-Tip Değeri:  Boğanın Tip değeri yüksekse sperma birim fiyatı yüksek olur.

3-Boğanın Sperma Üretme Yeteneği:  Yüksek miktarda sperma üretebilen boğaların sperma birim fiyatı az miktarda sperma üreten boğalara göre daha düşük olabilir.  Tamamen arz-talep konusudur.  Piyasada çok istenen bir boğanın sperması tabii ki yüksek fiyata satılabilir.

4-Süt, Protein ve Yağ Verimi: Bu değerler yüksekse, boğa spermasına daha yüksek fiyat istenir.

5-Tanınmış, meşhur inek ailelerinden gelen boğaların spermaları daha çok istenir.  Çiftçiler, yetiştiriciler bu tip boğaların spermalarına büyük ilgi gösterirler.  Fiyatlar yüksek olur.

6-Verimlilik ömrü, kızlarının gebelik oranı (DPR),  Boğa’ya ait döl tutma oranı (SCR) değerleri yüksek olan boğaların spermaları yüksek fiyata satılabilir.  Bu değerlerden sadece biri bile yüksek olsa fiyat büyük ölçüde  etkilenir.

7-Akrabalık (kan yakınlığı) yaratmayan boğaların spermalarına talep çoktur.  Çok kullanılan boğalardan olmayan pedigriler her zaman kan yakınlığını önleyecek olduğundan bu boğaların spermaları yüksek fiyata alıcı bulur.

8-Tanınmış inek ailelerinden ve soylarından gelen boğa tohumları için inek sahipleriyle anlaşma yapan boğa istasyonları vardır.   İnek sahipleri böyle boğalar seçildiğinde kar payı isterler.  Dolayısıyla kar payı verilmesi birim fiyatı etkiler.

9-Kolay Buzağılama: Buzağılama kolaylığı,  ABD’de çok arzu edilen bir karakterdir.  Diğer özelliklerinin yanı sıra bu özelliğe de sahip bir boğa sperması için daha yüksek fiyat talep edilmektedir.
Görüldüğü gibi; sperma dozunun fiyatının belirlenmesi ekonomik kurallardan farklı değildir.  Arz-talep dengesi her zaman fiyatın oluşumunda etkendir.