TEKSAS BESİ İŞLETMELERİ

Teksas Amarillo  çevresindeki besi işletmelerinde 320 kg’ dan daha fazla canlı ağırlığa sahip  danalar besiye alınırlarsa 100-160 gün arası, 320 kg’ dan daha düşük canlı ağırlıkta danalar besiye alınırlarsa 160-210 gün arası beside tutuluyorlar.  Besi sonu için hedef genelde 590-610 kg arası canlı ağırlıktır.  Besiye buzağıyken başlanmışsa hedef 545 kg olabilir.  Beside en popüler ırkAngus olmakla beraber, ırklar arası farklılıktan ziyade, teminindeki kolaylık ve ucuzluk göz önüne alınır. 

Bölgede  kışın en düşük sıcaklık -10 0C, yazın en yüksek sıcaklık + 40 0C’dir.  Ancak sürekli esen rüzgar aşırı sıcağın etkisini azaltır.  Besi padoklarında bir örneklilik yaş ve canlı ağırlık açısından sağlanmaya çalışılır.  Ancak ırkhomojenizasyonu yoktur.  Genelde bir padok tüm olarak besiye girer ve tümü aynı gün kesime gider.  Besiye alınan sığırların hepsi kastre edilmiştir.  Prospektüsüne uygun biçimde geliştirici hormon kullanılması yaygındır.  Irklar yönünden bakılırsa en çok bulunan ırk Angus, sonra sırayla Hereford,LimousinSimmental ve Şaroledir.  Bol miktarda bunların melezleri ve Holsteinırkı erkek danalar da besiye alınmaktadır.  Bölge çok fazla yağış almadığından genellikle altlarının temizliği 6-9 ayda bir yapılır.  Bölgeye besi için Meksika’dan da danalar getirilmektedir.  Boynuzlu danaların Meksika’dan geldiği, çünkü orada boynuz köreltme yapmadıkları ifade edilmektedir.  Meksika’nın sağlık koşulları ABD’ye uygun olduğu için karantina  uygulamadan satın alınan danalar Teksas’a getirilip besiye tabi tutulmaktadır.  Besi sığırlarında her yerde olduğu gibi en önemli sorun solunum yolu enfeksiyonları olup, buna karşı uygun aşılar kullanılmaktadır.

Bunun dışında önem taşıyan başka bir hastalığın söz konusu olmadığı ifade edilmektedir.  Bölgede yağış az olmakla birlikte, yeraltı suları  yeterli olduğundan, sulamayla istenen taneli yemler yetiştirilebilmektedir.