İnek üç tarafı kapalı bir boks içerisine alınıyor.

Bu çiftlikte yanyana 4 boks var.

Aynı anda 4 inek tohumlanabiliyor.

 

 

Suni tohumlama yapan eleman hazırlanıyor.

 

 

Suni tohumlama işlemi bittikten sonra sağ taraftaki ip çekilerek makara sistemi ile kapı açılıyor ve inek dışarı çıkıyor.

 

 

 

 

 

Suni tohumlama bokslarının dışarıdan görünüşü. Üst tarafta kapıyı kilitleyen ve açan mandal sistemi var

 

 

 

 

 

 

Suni tohumlamayı yapacak olan eleman sürü içerisinden tohumlama yapacağı inekleri bokslara yönlendiriyor.