Ulusal Mastitis Konseyinin yıllık toplantısında en kaliteli sütleri üreten, ABD’nin 11 ayrı eyaletindeki çiftliklerde yapılan bir araştırmanın sonuçları açıklandı. Araştırma sonuçlarına göre;

 

– “Kaliteli süt” üreten 33 adet süt sığırcılığı işletmesinde ortalama sürü büyüklüğü 164 inek.

– Tümü son daldırma yapıyor, memeyi kuruluyorlar ve kuru dönem tedavisi uyguluyorlar.

– Bunların %70’i (23 adet) serbest sistem barınaklar.

– %91’i (30 adet) “strip cup” kullanarak ön süte bakıyor.

– Yine % 91’inde (30 adet) ön daldırma uygulanıyor.

– %67’si (22 adet) süt kültürü yaptırıyor.

– %36’sında (12 adet) yazılı süt sağım protokolü var.

– Bunların 17 adedinde kağıt havlu ile, 16 adedinde ise normal havlu ile memeler kurulanıyor.

– %79’unda sağım esnasında eldiven kullanılıyor.

 

Bu süt sığırı işletmelerinde ilk 5’e girenlerin; somatik hücre ortalamaları sırasıyla;

64.600, 68.750, 74.300, 79.000, 83.000

 

Süt verim ortalamaları ise, yine sırasıyla; 14.515 kg, 12.232 kg, 11.433 kg, 11.303 kg,

11.158 kg.

 

Süt yağı ortalamaları sırasıyla; % 4.38, % 3.8, % 3.71, % 3.7, % 3.5

 

Sürülerin tümü Holstein ırkı ineklerden oluşmuş, inek adetleri sırasıyla; 1184 adet, 118 adet, 88 adet, 85 adet ve 64 adet.