1. Öncelikle Sütün içindeki protein ve yağ  değerleri onlar için çok önemli PTAF ve PTAP . Zaten süt miktarı ile çok sorunları yok içerikleri ile ilgili sorunları var .

PTA Protein ( lbs ) : Tahmini süt proteini arttırış değeri .(USA , 2019 holstein inek başına süt proteini 849.72 lbs )

PTA Fat ( lbs ) : Tahmini süt yağ arttırış değeri .(USA , 2019 holstein inek başına süt proteini 980.64 lbs )

 

 1. Döl verimi ile ilgili sıkıntıları olduğu için FertiIity İndex  ( FI ) değeri ne bakarlar .

Fertility İndex : Döl verimi  Puanı , birkaç üreme bileşenini tek bir genel indekste birleştirir .

FI = (.7 x DPR) + (.1 x CCR) + (.1 x HCR) + (.1 x EFC)

DPR : Kızlarının döl verimi puanı

CCR : İneklerde döl verimi puanı

HCR : Düvelerde döl verimi puanı

EFC : Early first Calving , Erken Doğum puanı

 

 1. Mastitis ile ilgili sıkıntıları çözmek için fiziksel açıdan uygun meme yapısı na ihtiyaç vardır , bu yüzden Meme Puanına bakarlar .

Udder Composite ( UDC ) : Meme kompozit değeri

 

 1. Feed Efficiency $ : ( Yemden  Yararlanma ) Yem Verimliliği, bir çiftçinin süt üretimindeki artıştan elde ettiği net kardır .

 

 1. PTAT : ( Tahmini Tip aktarım Puanı ) : fenotipik olarak genetik aktarımı ifade eder .

 

 1. Feet & Leg Composite ( FLC ) : Ayak – Bacak puanı .

 

 1. Productive Life ( Yaşam Ömrü ) PL : USA da Ortalama bir Holstein ineğinin yaşam boyunca yaklaşık 27 ay verim verir . PL terimi de boğanın kızlarının ortalama değerden ne kadar fazla veya az verim verdiğini belirtir . Ay ile ölçülür .

 

 1. WT $ Wellness Trait ( Sağlık indeksi ) : WT $ yalnızca altı kritik hastalık özelliğine odaklanır . (mastitis, topallık, metritis, retencio plasenta,  abomazum deplasmanı ve ketozis)

 

 1. NM$ : Net Merit $ ( Kazanç Değeri ) : Yaşam boyu Kazanç değeri .

 

 1. Sire Calving Easy SCE  : kolay doğum özelliği

 

 1. Livability : İneğin 2. Gününden itibaren sürüden ayrılana kadar olan yaşam boyu dayanıklılığı ifade eder . ortalama değer sıfırdır , değerin artı olması dayanıklılığını belirtir .

 

 1. Herd Livability : Düvenin 2. Gününden 18. Aya kadar olan bölümde dayanıklılığını ifade eder

 

 1. SCS : SCS değerlendirmeleri , aylık DHIA’ (  National Dairy Herd Information Association ) dan alınan somatik hücre sayısı verilerine dayanmaktadır. Bu değerlendirmeler, bir boğanın kızlarında mastitis olduğuna dair bir gösterge sağlar. Düşük olması istenir .

 

 

Bu seçimleri yaptıktan sonra seçilen boğalar ;  kan yakınlığını azaltmak  , sürü sağlığı ve karlılığı arttırmak amaçlı eşleştirme programları aracılığıyla düve ve  inekler eşleştirilir .