Ülkemizdeki en ünlü etçi koyun ırkı Kıvırcık ’tır.

Etinin lezzeti üzerine lezzet yoktur. Kıvırcık erkek kuzuları
günlük ortalama 263 gr canlı ağırlık artışı sağlayabilirler. Kuzuların doğum
ağırlığı erkeklerde 4 kg, dişilerde ortalama 3.7 kg’dır.

Ülkemizdeki etçi ırklar çoğunlukla Avrupa’daki etçi ırk
koyunlarla yerli ırk koyunlarımızın melezlenmesi suretiyle elde edilmiş olan
ırklardır. 

Bunların başında Alman Et Merinosu ile Kıvırcık koyununun
melezlenmesi suretiyle elde edilmiş %95 Alman Et Merinosu, %65 Kıvırcık kanı
bulunan Karacabey Merinosu gelir. İlk
elde edilen Merinos melezi ırk olduğu için ‘’Türk Merinosu’’ da denilmiştir. Günlük canlı ağırlık artışı
ortalama 322 gr’dır. Dişi kuzular ortalama 4,3 kg, erkek kuzular 4,5 kg
ağırlığında doğarlar.  

Alman Et Merinosu ile Akkaraman ırkından elde edilen melez
ırkımız Orta Anadolu Merinosu olarak
bilinir. Bu ırkta Merinos genotipi %75-80 oranındadır. Doğum ağırlıkları erkek kuzularda
ortalama 4,4 kg, dişi kuzularda 4,1 kg olup, günde 290 gr canlı ağırlık artışı
sağlayabilirler.

Alman Et Merinosu ile Akkaraman melezlenmesinden elde edilen
bir başka etçi koyun ırkımız Malya
Koyunud
ur. Orta Anadolu Merinos’undan farklı olarak Merinos genotipi %35 –
40 dolayındadır.

Fransız kökenli Île de France Koyunu ile Akkaramanlar
melezlenmiş ve Polatlı Koyunu elde
edilmiştir. Günlük canlı ağırlık artışı 300 gr civarındadır. 

Alman Etçi Merinos ırkı dışında, etçi ırklar için ülkemizde
yapılan çalışmalarda Siyah Başlı Alman
etçi ırk koyunu da kullanılmıştır. Bu melezlemelerle elde edilen etçi koyun ırklarının
başında Bandırma Koyunu gelmektedir.
Alman Siyah Başlı Et Koyunu Kıvırcık melezlemesi ile elde edilen Bandırma
Koyununun başı ve ayakları siyah olup, vücudu beyazdır. Kuzuları erken gelişir.
Doğum ortalaması 3,7 kg olan kuzular 90 günde 32 kg canlı ağırlığa
ulaşabilirler.

Günlük ortalama canlı ağırlık kazançları 280 gr olarak
bildirilmektedir. Bandırma Koyununun erkekleri 90 kg, dişileri 70 kg civarında
olurlar.

Alman Siyah Başlılar ile üçlü melezlemeler de yapılmıştır.
Alman Siyah Başlı  X  Hampshire X Merinos ile Hasmer, Alman Siyah
Başlı  X Hampshire  X  Akkaraman ile Hasak Koyunları elde edilmiştir.

Ayrıca; Alman Siyah Başlılar ile kesime uygun kuzu elde etmek
üzere F1’ler üzerinde çalışılmıştır. Alman Siyah Başlılar  X 
Kıvırcık F1 melezleri kasaplık kuzu temininde kullanılmıştır. Benzeri F1
melezlemesi Hampshire  X  Kıvırcık ile de yapılmıştır.

F1 için Siyah Başlı Alman Koyunu ırkı Türk Merinosu ile melezlenerek
kesimlik kuzular elde edilmiştir.

Etçilik yönünden değerlendirilen diğer koyun ırklarımız da
söz konusudur.

Doğu Friz Koyun ırkı  X
İvesi melezlerine ASAF adı verilmiştir ve kuzuları 4-5 kg civarında doğarlar.

Menemen Koyunu Fransız Île de France ırkı ile Tahirova ırkı
melezlemesi sonucunda elde edilmiştir. Etçi yönde çalışılırsa, kuzuları günde
140 gr canlı ağırlık artışı sağlayabilir.

Bafra Koyunu, Sakız ve Karayaka ırklarının
melezleme çalışmaları sonucu elde edilmiştir. İkizlik oranı yüksektir. 100
koyundan 178 kuzu elde edilebilir. Koyunları 60 kg, koçları 70 kg ortalama
canlı ağırlıkta olurlar.

Kasaplık kuzu üretiminde kullanılan bir ırkımız da Ramboye (Rambouillet) olarak bilinen Fransız ırkı ile Dağlıç Koyun ırkımızdan
elde edilen Ramlıç ’tır.

Ramlıç Koyunu %65-70 Ramboye, %30-35 Dağlıç genotipi taşır. Kuzuların
doğum ağırlığı 4-4.5 kg civarındadır. 4 ayda 30 kg canlı ağırlığa ulaşırlar.

Görüldüğü gibi; Kıvırcık dışında yerli etçi koyun ırkımız yoktur.
Yıllar içinde Alman ve Fransız etçi koyun ırklarından yararlanarak ülkemize
uygun etçi ırklar elde edilmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır.

Son yıllarda İngiltere kökenli etçi koyun ırklarından Suffolk
ırkı ile de çalışmalar gerçekleştirilmiştir.


Warning: Division by zero in /home/atafehdj/domains/atafenblog.com/public_html/wp-includes/comment-template.php on line 1382