İneklerde meme yangıları ile döl verimi arasındaki ilişki bilinen bir durumdur. Meme dişilik organlarından biridir. Yani başka bir deyimle ineğin memesi bir “jinekolojik” organ olup döl verimiyle de yakından ilgilidir.

ABD’de 2018 yılında yapılan bir araştırmada aynı işletmede somatik hücre sayısı ortalaması ml’de 132.000 olan bir grup inek ile, somatik hücre sayısı ml’de 284.000 olan diğer bir grup inek karşılaştırılmış.

Mike Lormore tarafından gerçekleştirilen ve sonuçları 3 Mayıs 2018 ve 25 Eylül 2018 tarihli makaleler ile açıklanan çalışmada somatik hücre sayısının 2.15 kat fazla olduğu bilinen inek grubunun döl veriminde yarı yarıya başarısız olduğu ortaya çıkmış. Yani somatik hücre sayısı düşük olan grup döl veriminde yüksek olan gruba göre 2 kat daha başarılı olmuş. Tabii ki ml’de 132.000 somatik hücre sayısı olan inek grubunun süt verim ortalaması da yüksek, somatik hücre sayısı ml’de 284.000 olan inek grubunun ortalaması ise düşükmüş. 132.000 S.C.C. grubunda süt verim ortalaması 88 pound (40 litre) iken, diğer grupta süt ortalaması 78 pound (35 litre) olarak tesbit edilmiş. Görülüyor ki; somatik hücre sayısının yüksekliği, süt miktarında azalmaya yol açmakla kalmayıp, döl veriminde de azalmaya sebep olmaktadır. Böylece çalışma bilinen bir gerçeği tekrar belirgin olarak ortaya koymuştur.

Bu çalışmanın sonucundan da anlaşılacağı gibi somatik hücrenin düşük olması için sarfedilen gayretler işletmeye “karlılık” olarak geri dönecektir.

Bunu gerçekleştirmek üzere sperma seçiminde meme sağlığı ile ilgili değerleri yüksek boğaları tercih etmek, doğru sağım tekniklerini öğrenerek uygulamak, meme dokusunu dayanıklı kılacak olan katkıları ineklerin yemlerine katmak, kuru ve temiz sistemine inanarak ciddi bir biçimde uygulamak şarttır.

İşletmedeki ineklerin süt kaybını ve döl kaybını önlemek konusu aslında birbiriyle ilintili olup, karlılık için somatik hücre sayısının düşük olmasına özel gösterilmesi gerekir.