Leptospirosis Leptospira adı verilen mikroorganizma tarafından oluşturulan bir hastalıktır.

Sarılık, kansızlık, idrarda kan görülmesi, yüksek ateş, halsizlik ve solunum güçlüğü gibi belirtilerle ortaya çıkar. Süt veren hayvanların sütleri birdenbire kesilir. Gebe hayvanlar yavru atar. Leptospirosis döl verimi sorunlarına da yol açar.

Hasta hayvanların idrarı, kemirici hayvanlar ve doğal aşım bulaşma kaynağıdır. Hastalık etkeni sularla, özellikle yağmur suları ile her yere yayılır.

Leptospiroz insanlara da bulaşabilecek olan bir hastalıktır.

Tedavisi mümkündür. Tedavide antibiyotikler kullanılır. Ancak; tedavi edilenler bir süre daha hastalık etkenini idrarları ile saçabilirler. Tedavi pahalıdır ve garantili değildir.

En akılcı yol aşılama yapmaktır.