Lacaune koyunu sütçü bir ırk olup, Fransa’nın ünlü koyun ırklarından biridir. Adını yetiştirildiği Lacaune Bölgesinden almaktadır. Güney Fransa’da Tolouse kentinin doğusu ile Montpellier kentinin batısı arasında dağlık bir bölge olan Lacaune Bölgesinde çok eski yıllardan beri yetiştirilen bu ırkın başlıca özelliği sütünden Rokfor (Roquefort) peyniri yapılmasıdır. Blue cheese (mavi peynir) olarak da bilinen bu özel peynir Lacaune koyununun sütünden yapılıyor. Yani özel bir peynir için yetiştirilen özel bir ırk.

Lacaune koyununun sütü kendine has aromalı, yüksek yağlı ve yüksek protein içerikli bir süt olduğundan çok uzun yıllardan beri Fransa’da Rokfor peyniri imalatında kullanılıyor. Bu ırkın sütünün ortalama %6 yağlı ve %5.3 proteinli olduğu biliniyor. Bazı verilere göre yağ oranı %7’ye, protein oranı ise %5.5’a çıkıyor.

Yıllık süt verimi, ortalama 74 Gallon yani 280 litre.

Lacaune koyunu orta yapılı, boynuzsuz, beyaz tüylü oluyor. Bu ırkın koçları da boynuzsuz. Ortalama olarak ergin koyunlar 70, koçlar ise 100 kg.

Lacaune ırkı kısa tüylü, kulakları hafifçe sarkık, kolay yönetilebilen, uysal (docile) bir ırk.

Baş uzun ve konik biçimde, karın altı tüysüz.

Dayanıklı, kolay adapte olabilen, çeşitli mera koşullarına uyum sağlayabilen, taşlık, kayalık meralarda kolayca yayılabilen, çeşitli yetiştirme sistemlerine uyumlu, ısı değişikliklerine dirençli bir ırk.

İyi bir kayıt, suni tohumlama ve sıkı bir seleksiyon ile süt verimi yıllar içerisinde yükseltilmiş. Ancak; daha sonra kuzularının erken pazara verilmesi dolayısıyla ve lezzetli etiyle et amacıyla da yetiştirilmeye başlanmış.

İkizlik oranı ortalama olarak ilk doğuranlarda 1.45, daha önce doğurmuş olanlarda 1.70, yani 100 koyundan 145 ile 170 koyun elde edilebiliyor.

Erginlerin cidago yüksekliği erkeklerde 80 cm, dişilerde 70 cm.

Lacaune ırkı Fransa’dan birçok ülkeye ihraç edilmiş. İhraç edildiği İsviçre ve Kanada’da Fransa’dakilerden daha fazla süt alındığı bildiriliyor. Süt miktarında ve ikizlik oranında bakım ve besleme koşullarına göre artış sağlamak mümkün.

Lacaune ırkı ülkemize de ithal edilmiş olup, adapte olduğu bilinen bir ırktır.